Guvernul vrea să dea sporuri pentru bugetarii care lucrează pentru aderarea României la OCDE, pe modelul PNRR

Carmen Radu sept. 14, 2022 2 comentarii
OECD, OCDE Sursa foto Dreamstime

Guvernul pregătește sporuri și pentru angajații din ministere care vor lucra pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE), similar cu modelul prevăzut pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Având în vedere faptul că aderarea României la OCDE este un proces complex, de durată, similar cu procesul aderării la Uniunea Europeană, se va avea în vedere echivalarea unui cadru de salarizare stimulant, similar cu cel prevăzut pentru PNRR, pentru echipele cu atribuții dedicate acestui proces din instituțiile și autoritățile centrale”, arată un memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului.

În prezent, toți angajații care lucrează pentru îndeplinirea Planului Național de Redresare și Reziliență primesc o majorare a salariului de bază de 35%, la care se adaugă apoi celelalte sporuri.

În vederea aderării la OCDE, va fi înființat un Comitet național pentru aderarea României la OCDE, care se va reuni, la nivel politic (ministru/șef de instituție) și va fi condus de către prim-ministru, care, în calitate de președinte al Comitetului, va asigura coordonarea politică generală a întregului proces.

Totodată, va fi înființată și o structură dedicate la Centrul Guvernului, în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), structură care va prelua atribuții de secretariat tehnic al comitetului menționat, la care se vor adăuga atribuțiile necesare asigurării secretariatului Task-Force. Această structură va asigura suportul tuturor activităților necesare procesului tehnic al dosarului de aderare.

În plus, Guvernul susține că mai trebuie înființate, în toate instituțiile și autoritățile centrale implicate în procesul de aderare, echipe  de lucru dedicate procesului de aderare la OCDE (structuri/experți cunoscători de limbă engleză sau franceză).

Aderarea va costa România 5,8 milioane euro

Aderarea la OCDE presupune plata unor cheltuieli estimative asociate procesului de aderare, care, potrivit Guvernului, se vor ridica la circa 5,8 miliaone de euro și care vor trebui plătite în următoarele luni.

La începutul lunii iulie 2022, Secretariatul OCDE a transmis 2 facturi pro-forma în atenția autorităților române, privind cheltuielile estimative asociate procesului de aderare a României la OCDE pentru anul curent și anul următor, după cum urmează:

  • Factura pe anul 2022 în valoare de 1,528,000.00 EUR care prevede 1 septembrie 2022 ca termen limită de plată;
  • Factura pe anul 2023 în valoare de 4,270,000.00 EUR cu data de scadență la 1 ianuarie 2023.

Potrivit Departamentului Juridic al OCDE/LEG, factura pentru 2022 acoperă costurile începând din 25 ianuarie, data deciziei Consiliului OCDE privind deschiderea discuțiilor de aderare cu RO. Sunt incluse printre altele cheltuielile asociate elaborării Foii de Parcurs, asistenței furnizate pentru pregătirea și redactarea Memorandumului Inițial, misiunii kick-off la București (27-28 iunie 2022) etc. În factura pentru anul 2023 sunt anticipate cheltuielile pentru evaluările tematice propriu-zise. Conform Departamentului Juridic al OCDE, în cazul unor resurse neutilizate, acestea vor fi reportate pe anii următori.

Dtadiul procesului de aderare la OCDE

În data de 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a adoptat decizia privind deschiderea discuțiilor de aderare cu România (alături de alte cinci state). Odată cu această decizie, România a obținut statutul de țară candidată la aderare.

La 10 iunie 2022, Consiliul OCDE, în cadrul reuniunii ministeriale a Organizației, a adoptat Foaia de parcurs pentru procesul de aderare a României la Organizație, moment care marchează intrarea într-o nouă etapă a relaționării cu Organizația, fapt care impune o regândire a cadrului instituțional intern al relațiilor cu OCDE, pentru a face față în condiții de eficiență cerințelor derulării discuțiilor de aderare.

Adoptarea Foii de Parcurs a fost urmată de derularea unei misiuni oficiale (kick-off mission) a Secretariatului OCDE la București, în perioada 27-28 iunie 2022. Misiunea a avut ca obiectiv informarea autorităților române cu privire la etapele viitoare în procesul de aderare la OCDE, ca urmare a adoptării Foii de Parcurs pentru România, la 10 iunie 2022. Discuțiile au permis interacțiuni cu toate instituțiile cu atribuții în procesul de aderare la OCDE, atât la nivel politic, cât și tehnic.

Delegația OCDE a evidențiat că procesul de aderare este unul extrem de complex care presupune o colaborare strânsă între structurile OCDE și autoritățile române și presupune alinierea la standardele Organizației, ceea ce echivalează cu o veritabilă preluare de ”acquis” al Organizației.

Totodată, delegația OCDE a subliniat faptul că nu există un calendar prestabilit de aderare, iar ritmul progreselor este determinat de meritele proprii ale fiecărui stat candidat. În cadrul acestui proces, România urmează a fi evaluată de 26 comitete sectoriale, conform Principiilor-cheie pentru aderare menționate în Foaia de Parcurs, iar evaluările se vor desfășura în paralel conform ritmului și procedurilor stabilite de fiecare Comitet.

Prioritatea actualei perioade constă în Redactarea Memorandumului Inițial, document care solicită o implicare susținută din partea tuturor instituțiilor cu responsabilități în procesul de aderare a României la OCDE. De asemenea, sunt necesare o serie de clarificări de natură instituțională și administrativă.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *