MIPE: Comisia Europeană a aprobat Programul Dezvoltare Durabilă: Peste 3.700 kilometri de conducte pentru sistemele de distribuţie din reţeaua publică de alimentare cu apă şi 3.209 kilometri conducte pentru colectarea apelor uzate

conducte radet energetica apa calda retea termica

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Dezvoltare Durabilă, aferent perioadei de programare 2021–2027. Programul vizează realizarea a peste 3.700 kilometri de conducte pentru sistemele de distribuţie din reţeaua publică de alimentare cu apă şi 3.209 kilometri conducte pentru colectarea apelor uzate, potrivit unui comunicat al ministerului.

„Programul Dezvoltare Durabilă beneficiază de o alocare totală de 5.254.203.319 euro şi va crea premisele pentru realizarea coeziunii sociale, economice şi teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050 şi să se asigure  utilizarea eficientă a resurselor naturale”, a transmis instituția.

Potrivit ministerului, programul va finanţa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondului de Coeziune (FC) patru priorităţi de investiţii:

 • infrastructura de apă şi apă uzată (2.937.775.940 euro);
 • managementul deşeurilor (480.000.000 euro);
 • conservarea biodiversităţii (111.764.706 euro);
 • calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate (88.235.295 euro);
 • managementul riscurilor (51.881.857 euro);
 • adaptarea la schimbările climatice prin îmbunătăţirea eficienţei energetice, creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile şi dezvoltarea sistemelor inteligente de energie (1.118.545.521 euro).

„România are parte de un moment important astăzi pentru ceea ce înseamnă îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. Vorbim despre investiţii record pentru adaptarea la schimbările climatice prin creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, infrastructura de apă şi apă uzată, decontaminarea siturilor poluate şi managementul riscurilor. Avem garanţia că toate cele 21 de proiecte, cu valoare de 4,5 miliarde euro, pe care le avem în pregătire, vor însemna racordarea la reţeaua de apă a peste două milioane de beneficiari. Iar aceste proiecte sunt doar o mică parte dintre obiectivele pe care le avem prin Programul Dezvoltare Durabilă. Conform analizelor disponibile, gradul de conectare a populaţiei la reţeaua de apă, după finalizarea tuturor investiţiilor din bani europeni, va fi de peste 85%”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Operaţiunile de importanţă strategică care se vor sprijini prin PDD cu perioadă de implementare intervalul 2021–2029 vor fi:

 • dezvoltarea reţelelor inteligente de electricitate (Smart Grids);

 • investiţii integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată care contribuie la conformarea cu directivele;

 • îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor municipale în vedere asigurării tranziţiei spre economia circulară;

 • îmbunătăţirea monitorizării calităţii aerului pentru îndeplinirea cerinţelor de monitorizare şi reducere a emisiilor rezultate din directive;

 • investigarea preliminară şi detaliată a siturilor contaminate.

 Potrivit MIPE, prin investiţiile ce se vor realiza se au în vedere următoarele rezultate majore:

–        3.768 km conducte noi sau optimizate pentru sistemele de distribuţie din reţeaua publică de alimentare cu apă;

–        3.209 km conducte noi sau optimizate pentru reţeaua publică de colectare a apelor uzate;

–        capacităţi suplimentare pentru reciclarea deşeurilor pentru o cantitate de 360.000 t/an;

–        protejarea a 116,955 ha din suprafaţa siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecţie şi de refacere;

–        protecţia şi restaurarea a 2.310 ha de ecosisteme degradate din afara siturilor Natura 2000;

–        creşterea suprafeţei acoperite de sisteme de monitorizare a poluării aerului instalate în 54 de zone de calitate a aerului;

–        investigarea a 1.183 situri potenţial contaminate;

–        protejarea a 955 ha împotriva inundaţiilor prin infrastructuri verzi construite sau optimizate pentru adaptarea la schimbările climatice;

–        lucrări noi sau de consolidare pentru protecţia împotriva inundaţiilor pentru 4,5 km în zona de coastă;

–        155 km de conducte ale reţelei de termoficare şi răcire centralizată nou construite sau îmbunătăţite;

–        259 întreprinderi sprijinite pentru investiţii în eficienţă energetică;

–        capacitate de producţie suplimentară de 14 MW pentru energia din surse regenerabile;

–        1.437 km conducte ale reţelei de transport şi distribuţie a gazelor nou construite sau îmbunătăţite.

În luna octombrie a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României şi Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune şi cel al Politicii Maritime şi Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027.

Astfel, în al treilea exerciţiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa şaisprezece Programe, prin care României îi vor fi alocate peste 31 de miliarde de euro. Până la acest moment au fost deja toate variantele finale ale Programelor, 9 dintre ele fiind deja aprobate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *