Pe fondul crizei energetice, grupul Electrica a raportat pentru anul trecut un profit net de 558 de milioane de lei, după ce în 2021 avusese o pierdere de 553 de milioane

energie electrica Sursa foto: ACUE

Grupul Electrica raportează pentru anul 2022 un profit net la nivel consolidat de 558,8 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 552,9 milioane de lei în 2021, rezultatul fiind generat, în principal, de performanţa segmentului de furnizare şi, în plan secundar, de aplicarea noilor reglementări cu privire la consumul propriu tehnologic, pe fondul creşterii preţului unitar al energiei electrice şi al deficitului existent în Uniunea Europeană, informează un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

În anul 2022, Electrica a obţinut un profit net individual de 24,3 milioane de lei. Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2022 înregistrat de Electrica este în valoare de 0,1178 lei/acţiune. Valoarea totală brută a dividendelor este de 40 de milioane de lei.

Veniturile Grupului Electrica au atins un nivel de 10,010 miliarde de lei, mai mari cu 39,4% faţă de anul 2021.

“Performanţele financiare înregistrate de Grupul Electrica în anul 2022, unul atipic pentru piaţa energiei, şi nu numai, sunt rezultatul unui proces continuu de optimizare şi adaptare la evoluţiile economice şi legislative. Le mulţumesc colegilor, clienţilor, investitorilor şi partenerilor noştri, care au susţinut aceste demersuri şi au contribuit la gestionarea corespunzătoare a condiţiilor adverse în care ne-am desfăşurat activitatea anul trecut. În perioada următoare vom continua procesul de adaptare a activităţilor şi a strategiei la condiţiile pieţei, mizând, în acelaşi timp, pe o creştere sustenabilă a companiilor din Grup, astfel încât să putem asigura stabilitatea financiară şi eficienţa tuturor liniilor de business pe care le deţinem în portofoliu”, a declarat directorul general al Electrica, Alexandru Chiriţă.

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Grupul Electrica aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, faţă de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial. Grupul a înregistrat venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic în sumă de 951,6 milioane de lei, reprezentând consumul propriu tehnologic suplimentar calculat ca diferenţă dintre costul net cu achiziţia şi costul consumului propriu tehnologic inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022.

“Capitalizarea costului suplimentar cu achiziţia energiei electrice din anul 2022, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele aprobate pentru anul 2022, este prevăzută de OUG 119/2022, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2022, şi de Ordinul ANRE nr. 129/2022 de aprobare a Normelor metodologice privind recunoaşterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate publicate în MO 1019/19.10.2022. Potrivit legislaţiei incidente, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării şi se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate (RRR) aprobată de ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri. Acestea se recunosc ca o componentă distinctă în tarifele reglementate, denumită ‘componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT'”, se spune în comunicat.

În anul 2022, EBITDA consolidată a crescut cu 1,491 miliarde de lei, comparativ cu 2021 (vs. scădere 1,081 miliarde de lei în anul 2021 comparativ cu 2020), în timp ce marja profitului net a crescut cu 1,112 miliarde de lei (vs. scădere 940 milioane de lei în 2021 comparativ cu 2020).

Evoluţia EBITDA consolidată a fost generată, în principal, de performanţa segmentului de furnizare, ca rezultat al strategiei de mitigare a riscului prin acoperirea cu contracte la termen pentru achiziţia de energie, al strategiei de control al costurilor, precum şi de implementarea prevederilor OUG nr. 119/2022.

Prin intermediul ordonanţei, costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, faţă de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Veniturile Grupului Electrica, în anul 2022, s-au ridicat la valoarea de 10,010 miliarde de lei, reprezentând o creştere de 39,4% faţă de anul precedent.

Veniturile din furnizarea de energie electrică şi gaze naturale au crescut cu 2,414 miliarde de lei, în principal din efectul net al creşterii preţurilor de vânzare pe piaţa cu amănuntul cu 53% şi al unei uşoare creşteri cu 8,7% a cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul, iar veniturile din subvenţii însumează 2,687 miliarde de lei, fără a avea o valoare corespondentă în anul 2021, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, deconturile pentru sumele datorate fiind depuse în anul 2022 şi pentru diferenţele din anul 2021.

În anul 2022, veniturile din segmentul de distribuţie de energie electrică au crescut cu aproximativ 665,8 milioane de lei, sau 24,4%, la 3,397 miliarde de lei, de la 2,731 miliarde de lei în 2021, în principal din efectul generat de creşterea cu 110,9 milioane de lei a veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 (respectiv recunoaşterea investiţiilor în reţea în legătură cu acordurile de concesiune), la care s-au adăugat creşterea tarifelor de distribuţie şi scăderea volumelor de energie electrică distribuită, cu un impact net de 554,9 milioane de lei sau 24,9%.

Veniturile din producţia de imobilizări necorporale, în valoare de 989,3 milioane de lei, sunt înregistrate în anul 2022 fără a avea o valoare corespondentă în anul 2021 şi reprezintă capitalizarea costului suplimentar cu achiziţia energiei electrice realizate în anul 2022, în vederea acoperirii CPT faţă de costurile incluse în tarifele aprobate de ANRE pentru anul 2022.

Pe segmentul de furnizare, profitul net în 2022 este de 261 milioane de lei (faţă de pierderea de 390 milioane de lei în 2021) şi EBITDA pozitivă de 390,9 milioane de lei (faţă de o valoare negativă de 439,7 milioane de lei în 2021), în principal ca urmare a creşterii veniturilor pe fondul creşterii preţurilor de vânzare a energiei electrice, coroborat cu eforturile interne de mitigare a riscurilor privind achiziţia energiei necesare pentru revânzare şi de control al costurilor operaţionale.

Pe segmentul de distribuţie, rezultatul înregistrat în 2022 reprezintă un profit net de 308 milioane de lei şi EBITDA pozitivă de 1,017 miliarde de lei (372 milioane de lei în 2021), un impact semnificativ pozitiv fiind rezultat din capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), sub formă de venituri din producţia de imobilizări necorporale în valoare de 989,3 milioane de lei, pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022. Prin costuri suplimentare se înţelege valoarea determinată ca diferenţă între preţul de achiziţie a energiei electrice pentru CPT faţă de preţul de achiziţie ex-ante recunoscut de ANRE, înmulţită cu cantitatea atribuită consumului propriu tehnologic (CPT).

Grupul Electrica a distribuit, în anul 2022, aproximativ 17,73 TWh (în scădere cu 4% faţă de anul 2021) către un număr de aproximativ 3,9 milioane de utilizatori şi a furnizat pe piaţa cu amănuntul aproximativ 8,6 TWh (în creştere cu 8,7% faţă de 2021) spre circa 3,5 milioane de locuri de consum.

Anul trecut, Electrica Furnizare a fost lider de piaţă cu o cotă de 17,61%. În acelaşi timp, compania a fost lider şi pe piaţa FUI (furnizorilor de ultimă instanţă), cu o cotă de 30,53%, pe piaţa concurenţială având o cotă de 12,82% (conform raport ANRE septembrie 2022).

Grupul Electrica urmăreşte în continuare extinderea portofoliului în domeniul producţiei de energie electrică, în special din surse regenerabile, precizează compania.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice. Compania oferă servicii la aproximativ 3,9 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională – cu o acoperire de 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice. Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra.

Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România.

Sursa foto: ACUE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *