Complexul Energetic Hunedoara va primi un ajutor de stat de peste 30 milioane lei pentru închiderea minelor

Scallier, Funpark Sursa foto: Scallier

Complexul Energetic Hunedoara va primi un ajutor de stat de peste 30 milioane lei în 2023 pentru închiderea minelor necompetitive, potrivit unui document care va fi analizat în sedința de Guvern din data de 22 martie.

„Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018, care prevede pentru anul 2023 suma de 30.269 mii lei, pentru acoperirea costurilor excepționale.
Având în vedere prevederile art.21 alin. (5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite repartizează, creditele de angajament şi creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. Astfel, suma supusă aprobării pentru acoperirea costurilor excepționale pentru închiderea minelor necompetitive, fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr.C(2018)1001/final din 16 februarie 2018, este de 27.242 mii lei, după reținerea a 10% din valoarea inițială, din care 20.069 mii lei va fi alocată pentru mina Lonea și 7173 mii lei pentru mina Lupeni. Precizăm că în anul 2024 sumele prevăzute a se acorda, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr.C (2018) 1001/final sunt de 7.394 mii lei, repartizate astfel :

  • pentru mina Lonea, 744 mii lei plăți compensatorii și 1.838 mii lei recultivarea suprafețelor ;
  • pentru mina Lupeni, 1.414 mii lei plăți compensatorii și 3.398 mii lei recultivarea suprafețelor”, potrivit notei de fundamentare al documentului.

Potrivit documentului, prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două unităţi miniere necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara–S.A., în insolvență, pentru anul 2023, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr.C (2018) 1001/final.

– costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor cărora le încetează contractul de muncă – 186 mii lei, care vor fi alocați pentru 5 salariați ai E.M. Lonea;

– costuri cu reconversia profesională – 60 mii lei care vor fi alocați pentru asigurarea serviciilor de reconversie profesională a unui număr de 12 salariați ai E.M. Lupeni;

– costuri de închidere subterană- 0 mii lei

-costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere- 0 mii lei;

– costuri de recultivare a suprafețelor – 26.996 mii lei, din care 19.883 mii lei pentru E.M. Lonea, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafețe de aproimativ 463.322 mp și 7.113 mii lei pentru EM Lupeni, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafețe de aproximativ 79.609 mp.

„Societatea a comunicat planul de esalonare a cheltuielilor pe trimestre, respectiv : suma de 8.999 mii lei trim. II, 8.999 mii lei pentru trim III și 9.244 mii lei pentru trim IV, dar justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ conform modelului prevăzut în anexa la proiectul de act normativ. Monitorizarea anuală a modului de implementare a ajutorului de stat se realizează de către Ministerul Energiei, societatea având obligația să transmită deconturilejustificative privind cheltuielile efectuate din sumele acordate conform prezentului proiect de act normativ”, se menționează în document.

„Ajutorul de stat în sumă totală de 27.242 mii lei pentru anul 2023 este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022.

Ajutorul de stat pentru anul 2023, care face obiectul prezentului proiect de act normativ este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri, care include acordarea de ajutoare de stat și care vizează închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență.

Aceste măsuri de sprijin se acordă până în anul 2024 inclusiv și au fost notificate și autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2016)7719 final, din 2016, modificată și completată prin Decizia nr. Decizia nr. C (2018) 1001 final, din data de 16.02.2018”, potrivit notei de fundamentare.

Sursa foto: Scallier

Comentarii

  1. Cum adica sa se dea bani ptr inchidere ???
    Se plateste ca sa nchida gura…uluitor ce am ajuns…tradatori pana n ADN ul spurcat cu vaccinul datator de moarte vesnica !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *