Declarația privind beneficiarul real: Companiile nu mai sunt obligate să depună anual formularul, din acest an

asigurari, contract, afacere Sursa foto: Pexels

Companiile nu mai sunt obligate, începând din acest an, să depună anual declarația privind beneficiarul real, a anunțat Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Începând cu data de 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 315/2021, care elimină obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali.

Modificările prevăd că persoanele juridice trebuie să depună declarația privind beneficiarul real doar la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare.

Prin excepție, trebuie să depună anual declarația privind beneficiarul real persoanele juridice care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului.

Termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real, prevăzută la articolul mai sus menționat este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Pentru companiile care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real, obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali se consideră a fi îndeplinită.

Alte informații importante:

• În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

• Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data și locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

• Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.

• Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *