Finanțare durabilă: Acord provizoriu cu privire la obligațiunile verzi europene

Image of solar plants (2) Sursa foto: Green Genius

Uniunea Europeană ia noi măsuri pentru a pune în aplicare strategia sa privind finanțarea creșterii durabile și a tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind crearea de obligațiuni verzi europene (EuGB).

Acest regulament, care face parte integrantă din “European Green Deal”, va stabili un standard european voluntar de înaltă calitate pentru obligațiunile verzi. Standardul european pentru obligațiuni verzi (EUGBS) va fi disponibil pentru companiile și entitățile publice care doresc să obțină fonduri de pe piețele de capital pentru a-și finanța investițiile ecologice, respectând în același timp cerințe stricte de sustenabilitate.

În special, emitenții de EUGBS vor trebui să se asigure că cel puțin 85% din fondurile strânse prin obligațiuni sunt alocate unor activități economice care se aliniază la Regulamentul privind taxonomia. Acest lucru va permite investitorilor să evalueze mai ușor, să compare și să aibă încredere în faptul că investițiile lor sunt sustenabile, reducând astfel riscurile reprezentate de greenwashing.

Obligațiunile durabile din punct de vedere ecologic reprezintă unul dintre principalele instrumente de finanțare a investițiilor legate de tehnologiile ecologice, de eficiența energetică și de utilizarea eficientă a resurselor, precum și de infrastructura de transport și de cercetare durabile.

Acordul este provizoriu, deoarece trebuie să fie confirmat de Consiliu și de Parlamentul European și adoptat de ambele instituții înainte de a deveni definitiv.

Context

La 6 iulie 2021, Comisia a prezentat propunerea sa de regulament de instituire a obligațiunilor verzi europene. Propunerea EuGB vizează reglementarea utilizării denumirii de “obligațiuni verzi europene” sau EuGB pentru obligațiunile care urmăresc obiective durabile din punct de vedere ecologic. Ea vizează instituirea unui sistem de înregistrare și supraveghere a entităților care acționează ca examinatori externi pentru EuGB și reglementarea supravegherii emitenților de EuGB.

Consiliul și-a stabilit poziția cu privire la propunere la 13 aprilie 2022. Negocierile trilaterale au început la 12 iulie 2022 și s-au încheiat cu acordul provizoriu la care s-a ajuns acum.

 

 

Sursa foto: Green Genius

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *