Fondul de rezervă, cheltuit din nou pentru PNDL și spectacole, deși este menit pentru urgențe

bani, lei, bancnote

Fondul de rezervă bugetară al Guvernului a fost golit din nou anul trecut pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru pregătirea şi desfășurarea alegerilor locale parțiale și pentru organizarea și desfășurarea unor campionate sportive sau festivaluri, deși este un fond menit doar pentru situații de urgență, arată raportul Consiliului Fiscal.

În anul 2021, au fost alocate din fondul de rezervă bugetară 4,56 miliarde lei, reprezentând 1% din cheltuielile totale, respectiv, 0,4% din PIB. Din acestea, au fost alocate 1,6 miliarde lei către administrația centrală și 2,94 miliarde lei către unitățile administrativ-teritoriale.

În anul 2021 au fost adoptate 28 de hotărâri de Guvern în vederea alocării unor sume din fondul de rezervă, comparativ cu 47 de hotărâri în anul anterior, caracterizat de manifestarea unor circumstanțe excepționale determinate de pandemie.

Din perspectiva destinațiilor alocărilor din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului în anul 2021, direcționate către autoritatea centrală, principalii beneficiari au fost: Ministerul Sănătății cu 23,5% din totalul alocărilor din fondul de rezervă bugetară la nivel central și local, care au fost destinate preponderent achiziționării medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu COVID-19, dispozitivelor medicale şi materialelor de protecție individuală pentru personalul medico-sanitar, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu 6,6% din total alocări, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației cu 2,2% și Ministerul Tineretului şi Sportului cu 1,9%72 din totalul sumelor alocate din fondul de rezervă.

Consiliul Fiscal constată pentru anul 2021 că, exceptând alocările pentru combaterea efectelor generate de pandemia provocată de variantele virusului SARS-CoV-2 și de șocul energetic, se continuă regresul privind cadrul de utilizare a fondului de rezervă din perspectiva destinației
alocărilor, respectiv, a modului de utilizare a sumelor din fondul de rezervă prin derogare de la prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002.

Astfel, Consiliul Fiscal susține că anul trecut, dincolo de cheltuielile realizate cu controlarea pandemiei, a fost utilizată o parte însemnată din fondul de rezervă bugetară pentru cheltuieli care nu pot fi considerate neprevăzute şi ar fi trebuit luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat, precum:

  • plata cheltuielilor curente și de capital pentru unele unități administrativ-teritoriale;
  • finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapele I și II;
  • asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică;
  • plata unor creanțe salariale și a creanțelor aferente unor titluri executorii în dosare care vizează obiective de investiții de infrastructură rutieră derulate în cadrul programelor finanțate prin fonduri europene;
  • plata arieratelor către bugetul general consolidat;
  • cheltuieli necesare pregătirii şi desfășurării alegerilor locale parțiale;
  • organizarea și desfășurarea unor campionate sportive sau festivaluri, etc.

Cadrul legal oferit de Legea nr. 500/2002 precizează însă doar generic tipul de alocări permise din fondul de rezervă (respectiv pentru situații „neprevăzute sau urgente”), fără a stabili explicit categoriile de cheltuieli care pot fi angajate din fondul de rezervă sau cuantumul sumelor alocate, ceea ce oferă spațiu pentru alocări discreționare și netransparente.

Similar situației din anii anteriori, Consiliul Fiscal notează lipsa de transparență a destinației alocărilor din acest fond, inexistența unor criterii clare de clasificare a cheltuielilor care pot fi finanțate din Fondul de rezervă bugetară, lipsa unui control din partea Parlamentului, inexistența unor criterii și proceduri clare de utilizare a acestuia, exclusiv pentru destinațiile conform legii. Astfel, având în vedere evoluția din ultimii ani a sumelor cheltuite din acest fond care nu sunt destinate unor situații urgente sau neprevăzute, Consiliul Fiscal pledează pentru modificarea legislației care stabilește modul de utilizare a fondului de rezervă în sensul stabilirii unor criterii și proceduri clare de utilizare a acestuia, exclusiv pentru destinații care țin de imprevizibilitatea și urgența unor situații care nu pot fi prevăzute în procesul de stabilire a alocărilor bugetare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *