Lista proiectelor care vor beneficia de banii din RePowerEU

bani, finantari, euro Foto: Pexels.com

Guvernul transmite care ar fi principalele obiective pentru România în capitolul REPowerEU, plan pentru economisirea energiei, producerea de energie curată și diversificarea surselor noastre de energie: investiții în centrale hidroenergetice, panouri solare instalate pe canalele de irigație, parcuri fotovoltaice și eoliene instalate pe terenurile neproductive pentru agricultură ale Agenției Domeniilor Statului și finanțarea unor proiecte pilot care să conducă la independența energetică a satelor, potrivit unui memorandul care va fi pe ordinea de zi a ședinței de guvern de pe 15 martie.

Nu este însă clar cine vor fi toți beneficiarii deoarece nu sunt toate companiile numite.

 • Puteți consulta aici cu lista proiectelor din REPowerEU
 • Reforma 1 – Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului/UAT în scopul producției de energie verde, inclusiv crearea registrului unic național al terenurilor neproductive – 15.000.000 euro
 • Reforma 2 – Formarea profesională a resursei umane în domeniile producerii, stocării, transportului și distribuției de energie verde 4.000.000 euro
 • Investiția 1 – Creșterea eficienței energetice și a producției de energie verde – 229.000.000 euro
 • Investiția 1a – Proiect pilot in energie verde si managementul eficient al apei – 8.000.000 euro
 • Investiția 1b – Schemă de ofertare pentru instalarea unei capacități totale de 130 MW aferente producției de energie electrică solară cu tehnologie fotovoltaică flotabilă pe infrastructura sistemelor hidroameliorative aflate în administrarea ANIF – 100.000.000 euro
 • Investiția 1c – Schemă de ajutor de stat pentru instalarea unei capacități totale de 100 MW aferente producției de energie electrică din sursă hidro. – 121.000.000 euro
 • Investiția 2 – Decarbonizarea sectorului agricol prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii canalelor principale și a echipamentelor aferente sistemelor hidroameliorative – 207.000.000 euro
 • Investiția 3 – Utilizarea clădirilor rezidențiale pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile – Acordarea de vouchere pentru stimularea instalării panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei aferente pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice – 233.691.220,00 euro
 • Investiția 4 – Sate Autonome Energetic 200.000.000 euro
 • Investiția 5 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (Top up I1 – C6) 300.000.000 euro
 • Investiția 6 – Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice – 148.000.000 euro
 • Investiția 6a – Accelerarea integrării surselor regenerabile de energie și facilitarea schimburilor transfrontaliere a energiei electrice prin construirea Liniei Electrice Aeriană de 400 kV Suceava – Bălți, incluzând lucrări relevante în stațiile Suceava (RO) și Bălți (MD) – 76.512.000 euro
 • Investiția 6b – T-STARES – Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – 32.170.000 euro
 • Investiția 6c – Retehnologizarea SMART SA – filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A – 29.940.000 euro
 • Investiția 6d – Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – 9.378.000 euro
 • Investiția 7 – Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a gazelor naturale – 103.700.000 euro
 • Investiția 7.a. – Crearea unor noi infrastructuri pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale – 100.000.000 euro
 • Investiția 7.b. – Dezvoltarea sistemului SCADA pentru creșterea siguranței în operare a sistemului național de transport gaze naturale – 3.700.000 euro
 • TOTAL GENERAL – 1.440.391.220 euro

Potrivit documentului, în baza acestui memorandum a fost constituit un grup de lucru interministerial compus din reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și reprezentanți ai Agenției Domeniilor Statului, Hidroelectrica S.A., C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), coordonat la nivel de secretar de stat, cu scopul de a identifica demersurile necesare dezvoltării investițiilor, în linie cu prevederile și recomandările COM, și a punerii în aplicare a măsurilor legale aferente implementării acestora.

„În cadrul discuțiilor România a precizat că principalul obiectiv al noului capitol va fi asigurarea independenței energetice a României prin promovarea producției de energie din surse regenerabile și a prezentat pe scurt posibilitățile investiționale pentru capitolul REPowerEU, și anume: investiții în centrale hidroenergetice, panouri solare instalate pe canalele de irigație, parcuri fotovoltaice și eoliene instalate pe terenurile neproductive pentru agricultură ale Agenției Domeniilor Statului și finanțarea unor proiecte pilot care să conducă la independența energetică a satelor”, se transmite în document.

Guvernul transmite că, pe parcursul consultărilor informale, Comisia Europeană a subliniat că:

 • –  Investițiile din noul capitol trebuie să țină cont de limitările temporale prevăzute de Regulamentul MRR – finalizarea investițiilor până în anul 2026;
 • –  statele membre trebuie să țină cont în realizarea investițiilor de principiul DNSH, precum și de regulile ajutorului de stat în cazul căruia trebuie justificate deficiențele de finanțare și pentru care procedurile trebuie să fie competitive, fără a se limita la selectarea directă a anumitor companii;
 • –  gradul de ambiție pentru propunerile de proiecte este ridicat ceea ce impune o pregătire detaliată de durată (emiterea de autorizații și durată mare de implementare);
 • –  având în vedere limitarea în timp (anul 2026), reprezentanții CE au încurajat România să extindă măsurile deja incluse în Plan (ca de exemplu capacitățile de producție din surse regenerabile (RES)), să sprijine modificarea cadrului legislativ pentru implementarea acestora (de exemplu montarea de panouri fotovoltaice pe acoperișuri ca măsură de creștere a eficienței energetice a clădirilor).

„Astfel, în portofoliul de reforme și investiții aferente noului capitol REPoweEU au fost reținute și îngrijorările Comisiei Europene cu privire la riscurile de implementare aduse de elaborarea unui pachet investițional supradimensionat cu proiecte imature sau cu risc de blocaj în faza de autorizare de mediu. De asemenea, au fost preluate și propunerile Comisiei Europene cu privire la utilizarea mecanismului de top-up la investițiile energetice finanțate din PNRR curent care au fost suprasolicitate la finanțare, precum și abordarea europeană referitoare la investiții de tip „roof top”. Ținând cont de rezultatele discuțiilor din cadrul grupului de lucru, precum și de discuțiile tehnice informale cu reprezentanții CE, MIPE propune pentru noul capitol REPowerEU un pachet de investiții echilibrat ce conține un portofoliu de proiecte cu riscuri mici de implementare sau de blocaje de mediu, mai jos prezentat”, transmite guvernul.

Parlamentul European a votat în februarie planul REPoweEU privind eficiența energetică. Coraportori au fost europarlamentarii Siegrfied Mureșan (PPE) și Dragoș Pâslaru (Renew Europe). În România ar urma să intre 1, 4 miliarde de euro, destinați modernizării infrastructurii energetice și diversifiării resurselor de energie pentru a scăpa de depedența de combustibilii fosili ai Federației Ruse.

Foto: Pexels.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *