Metrorex a prevăzut 657 de milioane de lei pentru lucrările la Magistrala de metrou spre Aeroportul Otopeni – Proiect de Buget 2024

Statie metrou sursa g4

Metrorex a prevăzut în Bugetul pentru 2024 peste 650 de milioane lei pentru investiții la Magistrala M 6 Gara de Nord-1 Mai-Aeroport Otopeni, proiect în execuție pe prima secțiune și în proiectare pentru secțiunea II, Băneasa-Otopeni.

Proiectul de Buget pentru 2024 prevede venituri totale de 2,4 miliarde lei, în creștere cu peste 70 % față de cele preliminate/realizate în 2023, iar pentru investiții peste 700 milioane. Pe de altă parte, pierderile estimate sunt de 350 de milioane lei. Metrorex estimează 5208 angajați, la finalul anului.

,,Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, în valoare de 777.505 mii lei, sunt estimate în creștere cu 50,68%, respectiv cu suma de 261.522,96 mii lei, față de cele realizate la data de 31.12.2023 și vor fi asigurate din:

–  surse proprii, în valoare de 47.719 mii lei, respectiv din amortizarea mijloacelor fixe;

–  alocații de la buget pentru investiții în valoare de 729.786 mii lei (din care 357.390 mii lei pe titlul 65 și 300.000 mii lei pe titlul 61) și sunt în creștere cu 43,85% față de nivelul realizat în anul 2023.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 777.505 mii lei, sunt estimate pentru anul 2024, în creștere cu 50,68%, respectiv cu suma de 261.522,96 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2023, din care investiții în curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului vor fi efectuate pentru:

Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon

Secțiunea  1 – Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv stația, galeria de legătură Valea  Ialomiței – obiectiv de investiţii în continuare, pusă în funcțiune cu călători în luna septembrie 2020.

Total alocat:               72.162 mii lei, din care:

Total alocat titlul 55:  58.500 mii lei

Total alocat titlul 51:  13.662 mii lei

Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni

Total alocat :       657.624 mii lei, din care:

Titlul 65:             357.390 mii lei

Titlul 61:             300.000 mii lei

Titlul 51:                    234 mii lei.” – Metrorex

Pentru prima secțiune a Magistralei M 6, Asocierea Alsim Alarko-Makyol lucrează la toate cele șase stații, iar utilajele TBM vor începe forajul în august -septembrie 2024 (termen estimat).  Autorizația de construire a fost emisă în decembrie 2023 cu data de începere a lucrărilor la structură și galerii din data de 15 decembrie 2023 și termen de execuție de 39 de luni. Pentru secțiunea II, Băneasa -Aeroport Otopeni, Gulermak (Turcia) trebuie să predea proiectul tehnic în această toamnă. Metrorex estimează finalizarea lucrărilor la M 6 Gara de Nord-Otopeni în 2027, dar nici până în prezent nu a reușit să lanseze noua licitație pentru finisaje, arhitectură și instalații.

Pentru prima secțiune (constructor Makyol -Alsim Alarko) lucrările vor fi decontate din bani PNRR transferați de la Magistrala M 4 Filaret, iar pentru secțiunea II Băneasa-Tokyo (Otopeni) din împrumutul JICA. Însă Ministerul Transporturilor mai trebuie să pună aprox. 1,5 miliarde lei pentru contractul de arhitectură, instalații, șină și finisaje, contract a cărui relansare întârzie.

„Magistrala de Metrou M6 Gara de Nord – Aeroport Otopeni va fi inaugurată în 2027”, a promis, în mai 2023, Mariana Miclăuș, directorul general Metrorex, cu ocazia semnării contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii II Băneasa – Otopeni (lucrări la structură stații și tuneluri).

,,Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:

–  productivitatea muncii  în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 460,38 mii lei/persoană, este estimată în creștere cu 62,88% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;

– câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023,  în valoare de 13.869,85 lei/salariat este în creștere cu 8,52% față de cel preliminat/realizat în anul 2023;

–  numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 5.211 salariați, menținut la nivelul numărului de personal realizat la finele anului 2023, în conformitate cu prevederile art. XIII, alin (1), lit. b) din OUG nr. 31/28.03.2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și este în scădere cu 650 posturi față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin HG nr. 448/2023.

–  numărul mediu de salariaţi de 5.208 salariați este estimat în scădere cu 54 salariați față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 448/2023;

– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 1.146,85 lei, estimate în creștere cu 6,63% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;

– plăţile restante în valoare de 191.636 mii lei, sunt estimate în scădere cu 20,05% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;

– creanțele restante, în valoare de 31.400 mii lei sunt estimate în scădere cu 20,20% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;

– indicele de creştere al cheltuielilor de 82,66% este mai mare decât indicele de creştere al veniturilor de 71,31%;

– rezultatul brut (pierdere) a fost estimat pentru anul 2024 dezechilibrat, respectiv pierdere în valoare de 352.107,59 mii lei, în creștere cu 232,82%.

Societatea va întreprinde toate demersurile necesare pe parcursul execuției bugetare ale  anul 2024 astfel încât la sfârșitul anului să diminueze pierderea prevăzută.” – Proiect Buget Metrorex

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *