Ministerul Agriculturii vrea să lanseze un program prin care firmele românești din industria alimentară vor putea primi ajutoare de 600 milioane euro pentru stimularea producţiei interne de bunuri alimentare

Redacția iun. 29, 2023 0 comentarii
Agricultura

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) lansează în dezbatere publică un program național multianual, INVESTALIM, prin care firmele românești producătoare de alimente, care fac investiții în unități de industrie procesare, vor putea primi ajutoare de 600 milioane euro, potrivit unui comunicat al MADR.

 • Puteți vedea aici proiectul pus în dezbatere publică

Programul naţional multianual, INVESTALIM, aferent perioadei 2023 – 2026, de dezvoltare şi modernizare a industriei alimentare, are ca obiectiv susţinerea financiară în vederea stimulării producţiei interne de bunuri alimentare.

Bugetul maxim al programului pentru 2023-2026 este de 2,9 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane lei. Programul INVESTALIM va fi derulat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Potrivit ministerului, prin acest program se vor acorda ajutoare de stat regionale pentru susţinerea investiţiilor în achiziţionarea de active pentru înfiinţarea de unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei prin fabricarea unor produse noi.

Conform informării de presă, cei care vor să primească finanțare din Programul INVESTALIM trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;
 • Să demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe toată durata implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • Să îndeplinească indicatori cantitativi şi calitativi stabiliţi;
 • Să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • Să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii. De asemenea, întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

Beneficiarii sunt operatori economici constituiţi conform Legii nr. 31/1990. Aceştia trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile totale ale proiectului de investiţii, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

„Pentru asigurarea contribuţiei proprii, beneficiarii pot contracta finanţări de la instituţii de credit. Aceste finanţări se acordă cu respectarea normelor interne proprii ale instituţiilor de credit, în baza unui contract de credit, şi sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA. Cuantumul ajutoarelor de stat acordate prin Programul INVESTALIM se stabileşte cu respectarea condiţiilor prevăzute de HG 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022 – 2027, pentru investiţiile iniţiale.
În cadrul Programului, AFIR emite acorduri de finanţare până la data de 31 decembrie 2026, iar plăţile se efectuează până la 31 decembrie 2031”, mai menționează ministerul.

Condiții de eligibilitate:

 • Să realizeze o investiţie în România, în unul dintre sectoarele industriei alimentare;
 • Să nu se încadreze în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 • Să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Să nu fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 • Să nu înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art.1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate; să aibă capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Sursă foto: Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *