România plătește 5,7 milioane de euro necesare procesului de aderare la OCDE

Redacția aug. 30, 2022 0 comentarii
OECD, OCDE Sursa foto Dreamstime

Guvernul României a pregătit un proiect de ordonanță de urgență prin care va plăti 5,7 milioane de euro necesare pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În data de 25 ianuarie 2022, Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat decizia privind deschiderea discuțiilor de aderare cu România. Odată cu această decizie, România a obținut statutul de țară candidată la aderarea la OCDE, moment care marchează intrarea într-o nouă etapă a relaționării cu Organizația.

La 10 iunie 2022, Consiliul OCDE, în cadrul reuniunii ministeriale a Organizației, a adoptat și înmânat reprezentanților României Foaia de parcurs pentru aderare (Accession Roadmap), document fundamental cu rolul de a orienta eforturile țărilor candidate în alinierea la instrumentele și practicile Organizației.

Foaia de parcurs este compusă din două părți: un text general care face referire la valorile comune, cerințele statutului de membru și descrierea procesului de aderare; o anexă care enumeră, pentru fiecare domeniu de acțiune, principiile fundamentale pentru aderare (Accession Core Principles) convenite de Comitetele sectoriale ale OCDE. Principiile fundamentale vor sta la baza evaluării legislației și practicilor statelor candidate pe parcursul aderării.

Adoptarea Foii de Parcurs a fost urmată de derularea unei misiuni oficiale de lansare a discuțiilor de aderare (kick-off mission) a Secretariatului OCDE la București, în perioada 27-28 iunie 2022. Misiunea a avut ca obiectiv informarea autorităților române cu privire la etapele viitoare în procesul de aderare la OCDE, urmare adoptării Foii de Parcurs pentru România. Discuțiile au permis interacțiuni cu toate instituțiile cu atribuții în procesul de aderare la OCDE, atât la nivel politic, cât și tehnic. Delegația OCDE a evidențiat că procesul de aderare este extrem de complex și presupune o colaborare strânsă între structurile OCDE și autoritățile române, reprezentând în esență alinierea la standardele Organizației.

În cadrul acestui proces, România urmează a fi evaluată de 26 de comitete sectoriale, conform principiilor fundamentale pentru aderare menționate în Foaia de Parcurs pentru fiecare Comitet în parte, iar evaluările se vor desfășura în paralel, conform ritmului și procedurilor stabilite de fiecare Comitet.

În vederea demarării evaluărilor specifice de către Comitetele tehnice, țările candidate trebuie să transmită Secretariatului OCDE un Memorandum Inițial (Initial Memorandum), document prin care se poziționează față de toate instrumentele juridice ale OCDE. În Memorandumul Inițial, statele candidate vor trebui să ofere o evaluare detaliată a alinierii la legislația, politicile și practicile OCDE în raport cu fiecare instrument în vigoare (inclusiv instrumentele la care statul candidat a aderat deja). Evaluarea trebuie să cuprindă și maniera de implementare a instrumentului. În cazul în care statul candidat apreciază că sunt necesari pași suplimentari pentru alinierea la un instrument juridic, atunci va fi indicat un plan de acțiune privind modificarea legislației, politicilor și practicilor, împreună cu calendarul avut în vedere pe parcursul aderării.

Statutul de candidat OCDE impune României plata cheltuielilor asociate procesului de aderare. Facturile sunt emise anual de către Secretariatul OCDE și trebuie achitate în avans. În luna iulie 2022, Secretariatul OCDE a transmis două facturi în atenția autorităților române, privind cheltuielile estimative asociate procesului de aderare a României la OCDE, după cum urmează:

  • Factura în valoare de 1.528.000 EUR, care are termen scadent de plată 1 septembrie 2022;
  • Factura în valoare de 4.270.000 EUR, care are termen scadent de plată 1 ianuarie 2023.

Potrivit Departamentului Juridic al OCDE (LEG), factura cu termen scadent 1 septembrie 2022 acoperă costurile asociate procesului de aderare începând cu data de 25 ianuarie 2022, data deciziei Consiliului OCDE privind deschiderea discuțiilor de aderare cu România. Sunt incluse printre altele cheltuielile asociate elaborării Foii de Parcurs, asistenței furnizate pentru pregătirea și redactarea Memorandumului Inițial, misiunii kick-off la București (27-28 iunie 2022) etc.. În cuantumul facturii cu termen scadent 1 ianuarie 2023 sunt prevăzute cheltuielile pentru evaluările tematice propriu-zise. Conform LEG, în cazul unor resurse neutilizate, acestea vor fi reportate pentru anii următori.

Proiectul mai asigură și baza legală pentru efectuarea de plăți în avans în cazul achiziției de bunuri și servicii specifice de către Serviciul Român de Informații, respectiv asigurarea unei baze materiale adecvate prin dotarea cu echipamente și aparatură specifică de complexitate ridicată care necesită, pe de o parte un termen mai lung de fabricație și de livrare și, pe de altă parte, utilizarea instrumentelor de plată în avans, respectiv a acreditivelor pentru achizițiile efectuate în cadrul acestora.

Plata la termen a facturilor anuale ce reprezintă cheltuielile ocazionate de procesul de aderare a României la OCDE este o obligație strictă, care condiționează continuarea procesului.

Actualul cadru legal în vigoare în România nu acoperă acest tip de cheltuieli, fiind prevăzute exclusiv cotizațiile la organizațiile internaționale, inclusiv la formatele sau grupurile OCDE la care România are statut de asociat sau participant. Plata facturilor anuale aferente cheltuielilor ocazionate de procesul de aderare a României la OCDE reprezintă un proces distinct de plata cotizațiilor și trebuie avut în vedere ca atare.

Totodată, este necesară plata facturilor aferente cheltuielilor ocazionate de procesul de aderare a României la OCDE, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *