Surse. Guvernul pregătește modificări la „ordonanța trenuleț”. Cum se vor indexa pensiile militare / Propunere: 200 lei neimpozitați, pentru angajatorii care cresc voluntar salariul cu 450 lei, la salariile între 3.000 și 5.000 lei

Sondaj grafic crestere calcule

Guvernul pregătește o serie de schimbări la „ordonanța trenuleț”, cea care stabilește principalele măsuri fiscale care intră în vigoare la 1 ianuarie 2023, afirmă surse guvernamentale. Principalele modificări vizează indexarea pensiilor militare și o propunere ca 200 lei să fie neimpozitați pentru angajatorii care cresc voluntar salariul cu 450 lei, la salariile între 3.000 și 5.000 lei.

Ordonanța în formă actualizată va fi publicată în această seară, conform surselor citate.

Schimbări la indexarea pensiilor militare

Legea specială a pensiilor militare prevede că pensiile se indexează cu rata inflației din anul anterior. Astfel, în 2023, acestea ar trebui majorate cu 5,1%.

Ministerul Finanțelor stabilise însă, prin „ordonanța trenuleț”, prin derogare de la lege, o serie de majorări, astfel încât să crească mai mult pensiile mici.

Acum, însă, majorările vor fi suplimentar față de creșterea cu rata inflației și vor exista o serie de schimbări la procentele cu care se majorează pensiile militare.

Noile creșteri:

Pentru pensiile militare de stat recalculate sau stabilite, după caz, până la data de 31.12.2017, cuantumurile brute indexate potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:

a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 7,4%, fără să depășească 3.154 lei;
b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 5.1%, fără să depășească 4.573 lei;
c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 3.9%, fără să depășească 5.981 lei;
d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 3.1%, fără să depășească 7.388 lei;
e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 2.6%, fără să depășească 8.782 lei;
f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 2.1%, fără să depășească 10.000 lei.

Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 01.01.2018, cuantumurile brute indexate potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:

a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să depășească 3.076 lei;
b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%, fără să depășească 4.485 lei;
c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%, fără să depășească 5.888 lei;
d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%, fără să depășească 7.295 lei;
e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să depășească 8.687 lei;
f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 1%, fără să depășească 10.000 lei.

Astfel, pentru pensiile militare, cea mai mare indexare suplimentară combinată cu indexarea de 5,1 nu va depăși 12,5%, procentul cu care Guvernul a decis să crească toate pensiile din România.

Conform surselor, premierul Nicolae Ciucă, beneficiar al unei pensii militare, va primi o indexare a pensiei de numai 5,1%, fără o indexare suplimentară, deoarece pensia sa depășește 10.000 de lei lunar.

Facilitate de 200 lei pentru angajatorii care măresc salariul cu 450 lei

Guvernul va propune ca, pentru salariile cuprinse între 3.000 și 5.000 lei, 200 de lei din salariu să fie scutiți de taxe, dacă angajatorul decide voluntar să mărească salariile cu 450 lei, conform surselor.

Reamintim că patronatele au propus anterior scutirea de taxe pentru primii 450 lei pentru toți salariații din România. Altfel, spuneau acestea, forța de muncă urma să fie comprimată în jurul salariului minim, pentru că numai pentru acesta era oferită această facilitate de scutire de impozite.

Cei 200 lei vor fi calculați la pensie

Cei 200 de lei neimpozitați din salariul minim de 3.000 lei vor fi luați în calculul punctajului lunar la pensie. Astfel, deși taxele sunt calculate la suma de 2.800 lei, punctajul la pensie se va calcula la toată suma de 3.000 lei.

Principalele prevederi ale „ordonanței trenuleț”

Prima formă a „ordonanței trenuleț” a fost publicată de Ministerul Finanțelor în data de 29 noiembrie. Actul normativ stabilește că salariile bugetarilor se măresc cu 10%, de la începutul anului, însă salariile demnitarilor rămân înghețate la nivelul actual. Totodată, valoarea punctului de pensie se majorează cu 12,5%, de la 1.586 la 1.785 lei. Pensionarii cu pensii mici vor primi ajutoare financiare.

Principalele prevederi:

Majorare salarială de 10% pentru bugetari

Începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăși valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu 2.500 lei.

Conform informațiilor Economedia, impactul bugetar al creșterii salariilor bugetarilor se ridică la 3-3,5 miliarde lei.

Salariile demnitarilor rămân la același nivel

Începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2022.

Inițial, în presă a apărut informația că se majorează și salariile demnitarilor. Ulterior, Ministerul Finanțelor a negat această informație.

În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cu excepția soldei de grad și a salariilor de grad, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022.

În anul 2023, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2022.

Ținând cont că legea salarizării unitare, adoptată în anul 2019, a fost prorogată de multiple ori și numai anumite creșteri punctuale au fost acordate, Ministerul Finanțelor susține că, prin menținerea în anul 2023 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, se realizează o economie de circa 6,7 miliarde lei.

Punctul de pensie crește cu 12,5%

Valoarea punctului de pensie se majorează de la 1.586 la 1.785 lei, adică cu 12,5%.

Ajutor pentru pensionarii cu pensii mici

În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi
beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, astfel:

a) în cuantum de 1.000 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
b) în cuantum de 800 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
c) în cuantum de 600 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe, în lunile ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, astfel:
a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
c) în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

Indemnizația socială pentru pensionari crește la 1.125 lei

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 indemnizaţia socială pentru pensionari crește la 1.125 lei. În prezent, aceasta este de 1.000 lei.

Creștere diferențiată pentru pensiile militare 

Ministerul Finanțelor propune acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei. De asemenea, se reglementează că pensiile militare de stat se indexează cu un procent cuprins între 12,5% – 1%, în funcție de data stabilirii dreptului la pensie, pentru acoperirea ratei medii anuale a inflaţiei.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat recalculate, stabilite și/sau actualizate aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 12,5%, fără să depășească 3.256 lei;
b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 8,5%, fără să depășească 4.687 lei;
c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 6,5%, fără să depășească 6.103 lei;
d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 5,2%, fără să depășească 7.518 lei;
e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 4,4%, fără să depășească 8.902 lei;
f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 3,5%, fără să depășească 10.000 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 01.01.2018, și indexate ulterior, se indexează din oficiu, astfel:

a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să depășească 3.076 lei;
b) între 3.001 lei – 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%, fără să depășească 4.485 lei;
c) între 4.401 lei – 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%, fără să depășească 5.888 lei;
d) între 5.801 lei – 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%, fără să depășească 7.295 lei;
e) între 7.201 lei – 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să depășească 8.687 lei;
f) între 8.601 lei – 10.000 lei, se indexează cu 1%, fără să depășească 10.000 lei.

Legea pensiilor militare prevedea indexare cu 5,1%.

Banii din supraimpozitarea petroliștilor, folosiți pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie

Ministerul Finanțelor mai stabilește că sumele colectate de la petroliști prin legea offshore vor putea fi folosite și pentru finanțarea măsurilor de plafonare și compensare a facturilor la energie.

„Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore şi onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special utilizat pentru finanţarea înfiinţării şi extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor la sistemul naţional de transport gaze naturale. Din acest cont pot fi alocate, prin hotărâre a Guvernului, fonduri pentru finanțarea şi altor investiţii și activități de restructurare în domeniul energiei, precum și pentru alimentarea contului prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

Clarificări pentru neimpozitarea sumei de 200 de lei la salariul minim

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv;

Condiția nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără  include sporuri şi alte adaosuri.

Suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:
a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menținute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

Înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se mai amână un an

Înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se amână până la data de 1 ianuarie 2024, mai prevede ordonanța. Inițial, legea de înființare adoptată în 2015 trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *