Comisia Europeană propune o inițiativă privind cipurile semiconductoare în valoare de 43 miliarde de euro. Inițiativa ar trebui să dubleze cota de piața a UE

Redacția feb. 7, 2022 0 comentarii
Comisia Europeana

Comisia Europeană a adoptat o inițiativă privind cipurile semiconductoare. Scopul este crearea unui sector prosper al semiconductorilor, de la cercetare la producție și un lanț de aprovizionare rezilient. Actul va mobiliza investiții publice și private în valoare de peste 43 de miliarde euro și va permite UE să își realizeze ambiția de a-și dubla cota de piață actuală, pentru ca aceasta să ajungă la 20 % în 2030.

Din cauza penuriilor recente de semiconductori de la nivel mondial s-au închis fabrici într-o gamă largă de sectoare, de la automobile la dispozitive medicale. În sectorul automobilelor, de exemplu, producția din unele state membre a scăzut cu o treime în 2021. Acest lucru a evidențiat mai clar dependența mondială extremă a lanțului valoric al semiconductorilor de un număr foarte limitat de actori, într-un context geopolitic complex, dar a și ilustrat importanța semiconductorilor pentru întreaga industrie și societate europeană.

Actul european privind cipurile va schimba radical competitivitatea mondială a pieței unice europene. Pe termen scurt, acesta ne va spori reziliența la crizele viitoare, permițându-ne să anticipăm și să evităm perturbările lanțului de aprovizionare, iar pe termen mediu, va contribui la transformarea Europei într-un lider industrial în acest sector strategic. Prin Actul european privind cipurile, noi oferim investițiile și strategia, însă cheia succesului stă în inovatorii Europei, cercetătorii noștri de talie mondială, în oamenii care au permis continentului nostru să prospere de-a lungul deceniilor”, spune președinta Comisiei Europene Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Actul european privind cipurile va asigura faptul că UE dispune de instrumentele, competențele și capacitățile tehnologice necesare pentru a deveni lider în acest domeniu, dincolo de cercetare și tehnologie, în ceea ce privește proiectarea, fabricarea și ambalarea cipurilor avansate, pentru a-și asigura aprovizionarea cu semiconductori și pentru a-și reduce dependențele și are mai multe componente:

  • Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va reuni resurse din partea Uniunii, a statelor membre și a țărilor terțe asociate la programele existente ale Uniunii, precum și din partea sectorului privat, prin intermediul Întreprinderii comune consolidate pentru cipuri, rezultată din reorientarea strategică a întreprinderii comune existente „Tehnologii digitale esențiale”. Se vor pune la dispoziție 11 miliarde de euro pentru a consolida cercetarea, dezvoltarea și inovarea existente;
  • un nou cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării prin atragerea de investiții și consolidarea capacităților de producție, atât de necesare pentru a permite inovarea în ceea ce privește nodurile avansate și cipurile inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic. În plus, un Fond pentru cipuri va facilita accesul la finanțare al întreprinderilor nou-înființate, pentru a le ajuta să își maturizeze inovațiile și să atragă investitori. Acesta va include, de asemenea, o facilitate specifică de investiții de capital pentru semiconductori în cadrul InvestEU, menită să sprijine întreprinderile în curs de extindere și IMM-urile să se extindă pe piață;
  • un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie, pentru monitorizarea aprovizionării cu semiconductori, pentru estimarea cererii și pentru anticiparea penuriilor. Mecanismul va monitoriza lanțul valoric al semiconductorilor prin colectarea de informații esențiale de la întreprinderi, pentru a cartografia principalele puncte slabe și blocaje. Acesta va stabili o evaluare comună a crizelor și va coordona acțiunile care trebuie întreprinse pe baza unui nou set de instrumente pentru situații de urgență. De asemenea, mecanismul va reacționa rapid și hotărât prin utilizarea deplină a instrumentelor naționale și ale UE.

Comisia propune, de asemenea, ca document însoțitor, o recomandare adresată statelor membre. Aceasta este un instrument cu efect imediat, care permite lansarea imediată a mecanismului de coordonare între statele membre și Comisie și va permite de acum înainte să se discute și să se decidă cu privire la măsurile oportune și proporționale de răspuns la criză.

Statele membre sunt încurajate să înceapă imediat eforturile de coordonare, în conformitate cu recomandarea, pentru a înțelege situația actuală a lanțului valoric al semiconductorilor la nivelul UE, pentru a anticipa eventualele perturbări și pentru a lua măsuri corective care să permită depășirea penuriei actuale, până la adoptarea regulamentului. Parlamentul European și statele membre vor trebui să discute propunerile Comisiei referitoare la Actul european privind cipurile în cadrul procedurii legislative ordinare. Dacă va fi adoptat, regulamentul se va aplica direct în întreaga UE.

Foto: Comisia Europeană / Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.