Guvernul a adoptat schimbarea mecanismului de decontare a cazării și mesei pentru refugiați ucraineni: Refugiații vor primi o sumă forfetară de 2.000 lei

refugiati, ucraineni Sursă foto: Ilona Andrei / G4Media

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, un proiect de ordonanță de urgență privind schimbarea mecanismului de decontare a cazării și mesei pentru refugiați ucraineni, după ce proprietarii români au crescut chiriile și astfel au afectat și cetățenii români, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru. Săptămâna trecută adoptarea proiectului a fost amânată. Conform noului proiect, mecanismul de decontare a 50 lei pe zi pentru cazare și a 20 lei pe zi pentru masă dispare, iar în schimb refugiații ucraineni vor primi o sumă forfetară de 2.000 lei/lună, per familie sau persoană, în cazul în care nu există familie, pentru o singură perioadă inițială de 4 luni consecutive, care poate fi prelungită, potrivit proiectului publicat de Guvern, care va fi dezbătut în ședință miercuri.

  • Puteți consulta aici proiectul.

„Beneficiile propuse a fi acordate familiilor şi persoanelor singure, beneficiari ai protecției temporare acodate în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare și a legislației naționale relevante, cu excepția celor cazați în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă și a persoanelor care solicită sau beneficiază de protecție internațională în România, constau în următoarele:

– acordarea unei sume forfetare în cuantum de 2000 lei/lună pentru 4 luni consecutive pentru acoperirea cheltuielilor de cazare;
– acordarea, în continuarea celor 4 luni consecutive, a sumei forfetare în cuantum de 2000 lei/lună pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, până la sfârșitul anului 2023,

– instituirea dreptului de acces gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
Întrucât durata în timp a conflictului dintre Ucraina și Rusia nu poate fi apreciată, și nici numărul cetățenilor străini și apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, nu poate fi estimat, rezultă implicit imposibilitatea estimării costurilor necesare implementării prezentului proiect de act normativ.

– instituirea dreptului de acces gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
Întrucât durata în timp a conflictului dintre Ucraina și Rusia nu poate fi apreciată, și nici numărul cetățenilor străini și apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, nu poate fi estimat, rezultă implicit imposibilitatea estimării costurilor necesare implementării prezentului proiect de act normativ”, potrivit notei de fundamentare.

În prezent, statul decontează către persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina cheltuielile cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. Anul trecut, peste 106 milioane de euro au fost plătiți din fonduri publice pentru cazarea și hrana refugiaților ucraineni, prin programul 50/20, reprezentând, astfel, o cheltuială zilnică de peste 352.000 de euro, arată Executivul.

Guvernul propune acum ca familiile și persoanele singure (în cazul în care nu există familie) să primescă de acum o protecţie temporară, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, respectiv o sumă forfetară în valoare de 2.000 lei/lună, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Sprijinul financiar va fi acordat și după îndeplinirea perioadei de 4 luni consecutive, până la sfârșitul anului 2023, pentru persoanele din categoriile vizate de prezentul proiect de act normativ. După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive în care au beneficiat de suma forfetară de 2.000 lei/lună, proiectul de act normativ creează posibilitatea accesului gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care nu sunt încadrate în muncă pe teritoriul României.

Sumele forfetare se acordă pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie. În cea ce privește noțiunea de „familie”, potrivit proiectului este avut în vedere grupul de persoane format din soți, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.

Vor fi exceptate de la acordarea sumei forfetare de 2.000 lei/lună persoanele cazate în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum și persoanele care solicită ori beneficiază de protecție internațională în România, în cazul cărora se aplică normativele în vigoare specifice fiecărei categorii în parte.

Persoanele fizice care au găzduit, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea sumelor privind hrana și cazarea dacă depun cereri în acest sens.

Sursă foto: Ilona Andrei / G4Media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *