Membrii Consiliului de Administrație BNR: Actuala conjunctură reclamă o nouă majorare a ratei dobânzii de politică monetară

Redacția nov. 19, 2021 0 comentarii
BNR, banca nationala, banca centrala

Membri ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României au discutat în cadrul şedinţei de politică monetară din 9 noiembrie despre o majorare cu 0,50 puncte procentuale a ratei dobânzii-cheie, transmite Agerpres. Principalele  argumente: amplitudinea revizuirii în sens ascendent a pattern-ului anticipat al inflaţiei, conform minutei şedinţei de politică monetară.

“Membrii Consiliului au convenit că actuala conjunctură reclamă o nouă majorare a ratei dobânzii de politică monetară, în contextul normalizării treptate a conduitei politicii monetare, în vederea readucerii şi menţinerii ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5% ą1 punct procentual, inclusiv prin ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, într o manieră care să continue să contribuie la o creştere economică sustenabilă”, se spune în minuta BNR.

Potrivit sursei citate, majoritatea membrilor Consiliului au susţinut majorarea cu 0,25 puncte procentuale a ratei dobânzii de politică monetară, având în vedere natura şocurilor responsabile de înrăutăţirea substanţială a evoluţiei recente şi viitoare a inflaţiei totale şi a celei de bază, precum şi perspectiva creşterii mult mai lente şi la valori sensibil mai joase decât s-a anticipat anterior a excedentului de cerere agregată, implicit a presiunilor lui inflaţioniste, pe orizontul scurt şi mediu de timp. S-a arătat că o creştere graduală a ratei dobânzii-cheie este justificată şi de incertitudinile mari asociate acţiunii viitoare a factorilor fundamentali ai inflaţiei şi de riscurile predominant în sens descendent induse de acestea la adresa perspectivei pe termen mediu a inflaţiei – cea care poate fi vizată de instrumentele politicii monetare.

“S-a discutat şi o majorare cu 0,50 puncte procentuale a ratei dobânzii-cheie, având ca principale argumente amplitudinea revizuirii în sens ascendent a pattern-ului anticipat al inflaţiei şi prevalenţa riscurilor în sus la adresa acestuia decurgând din şocurile pe partea ofertei, precum şi recenta abordare a unor bănci centrale din regiune şi nivelul real al ratelor dobânzilor, alături de calendarul şedinţelor de politică monetară ale Consiliului, ce implică un decalaj relativ mai mare de timp între actuala şi următoarea şedinţă de politică monetară. Unii membri ai Consiliului au înclinat înspre aceasta”, se arată în document.

Conform minutei, panta ascendentă vizibil mai prelungită a noii traiectorii anticipate a ratei anuale a inflaţiei a fost considerată un argument suplimentar în favoarea unui pas de 0,25 puncte procentuale, în condiţiile actualei cadenţe crescute de ajustare a ratei dobânzii-cheie în raport cu practica tradiţională – importantă din perspectiva ancorării anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu şi armonizată cu abordările din regiune. Au fost, de asemenea, subliniate implicaţiile favorabile asupra transmisiei şi predictibilităţii politicii monetare, precum şi importanţa şi relevanţa semnalului dat, atât economiei reale, cât şi pieţelor financiare, prin menţinerea constantă a pasului de majorare a ratei dobânzii de politică monetară, în actuala conjunctură.

În acelaşi timp, s-a arătat că păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi extinderea la ą0,75 puncte procentuale a coridorului ratelor dobânzilor – ca primă etapă de normalizare a amplitudinii acestuia -, sunt de natură să consolideze tendinţa crescătoare a principalelor cotaţii de pe piaţa monetară interbancară, chiar şi în condiţiile fluctuaţiei ample de lichiditate probabil antrenată de factorii autonomi spre finele anului, precum şi în contextul unei posibile revizuiri a aşteptărilor operatorilor privind pasul de ajustare a ratei dobânzii-cheie.

Totodată, Banca Centrală menţionează că a fost reiterată importanţa unei monitorizări atente a evoluţiilor mediului intern şi internaţional, care să permită adecvarea instrumentelor de care dispune BNR în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu. În aceste condiţii, Consiliul de administraţie al BNR a decis cu majoritate de voturi – 7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75%, de la 1,50%; doi membri ai Consiliului au votat majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00%. Totodată, Consiliul de administraţie al BNR a decis cu majoritate de voturi – 6 voturi pentru, 3 voturi împotrivă – extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ą0,75 puncte procentuale, de la ą0,50 puncte procentuale, şi, în unanimitate, păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

În acelaşi timp, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Sursa foto: BCR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *