Pensii private Pilonul 2: Cel mai mare cont are o valoare de 1,78 milioane lei, dar 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.030 lei

bani economii financiar Sursa foto: Unsplash / Towfiqu Barbhuiya

Circa 8,69 milioane participanți erau înscriși, la finalul lunii martie, la cele 17 fonduri de pensii private din România (7 fonduri Pilon 2 și 10 fonduri Pilon 3), față de 8,59 milioane participanți înregistraț la finalul anului precedent, arată datele publicate luni de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Numărul participanților înregistrați în sistemul pensiilor administrate privat la 31 martie 2023 a fost de 8,04 milioane persoane, față de 7,96 milioane persoane înregistrate în luna decembrie a anului 2022, iar numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative a fost de 646 de mii de persoane, comparativ cu 627 de mii de persoane înregistrate la 31 decembrie 2022.

La finalul lunii martie 2023, fondurile de pensii private (pilon II și pilon III) au acumulat active totale în valoare de 107,09 miliarde lei (respectiv active nete în valoare de 107,06 miliarde lei), cu 7% mai mult comparativ cu finalul anului precedent. Raportat la luna martie 2022, valoarea activelor a crescut cu 15%. Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de 7,4% (PIB calculat ca suma ultimelor patru trimestre T2 2022 – T1 2023).

Activele fondurilor din pilonul II reprezintă peste 96% din totalul activelor sistemului de pensii private din România, în timp ce dimensiunea pilonului III rămâne una redusă.

În ultimul trimestru al anului 2022 au avut loc mai multe episoade de creștere a volatilității fondurilor de pensii private, calculată utilizând seria VUAN-urilor, pe fondul creșterii îngrijorărilor cu privire la escaladarea riscurilor sistemice pe plan global. Pe măsură ce perspectivele globale s-au îmbunătățit, ca urmare a măsurilor adoptate de reducere a presiunilor inflaționiste, volatilitatea fondurilor de pensii private s-a temperat în trimestrul I 2023.

Fondurile de pensii private obligatorii – Pilonul 2

La finalul lunii martie 2023, valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 103,22 miliarde lei, iar valoarea activelor nete a atins nivelul de 103,20 miliarde lei.

La 31 martie 2023, numărul total al participanților la sistemul de pensii administrate privat a fost de 8,04 milioane persoane, în creștere cu 2,45% comparativ cu aceeași dată a anului anterior.

De la începutul anului până în luna martie 2023, au fost virate contribuții brute către fondurile de pensii administrate privat în cuantum de 3,17 miliarde lei, cu 19% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. În luna martie 2023 au fost virate contribuții brute în cuantum de aproximativ 973 milioane lei, în creștere cu 3,5% comparativ cu luna decembrie 2022 (940 milioane lei).

Contribuția medie per participant a fost de circa 249 lei în luna martie 2023, cu 14,57% mai mult comparativ cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

Contribuția lunară medie variază considerabil în funcție de județ, cele mai mari valori fiind înregistrate în Municipiul București (336 lei/participant), Cluj (325 lei/participant), Timiș (296 lei/participant), Ilfov (288 lei/participant), și Sibiu (277 lei/participant). Cele mai mici contribuții lunare medii se înregistrează în Harghita (199 lei/participant), Bistrița-Năsăud (202 lei/participant) și Vrancea (199 lei/participant).

Distribuția valorii conturilor participanților arată o concentrare mare, 70% din active fiind deținute de doar 25% din participanți. Cel mai mare cont are o valoare de 1,78 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.030 lei.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2023 au fost efectuate plăți ale activului personal net în valoare de circa 158 milioane lei către 8.712 participanți sau beneficiari. Din valoarea totală a plăților efectuate, un procent de 57% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 19% ca urmare a decesului participantului și 23% ca urmare a invalidității.

În trimestrul I 2023, ca și modalitate de plată a activului personal net, 67% dintre participanți/beneficiari au preferat plățile unice în detrimentul celor eșalonate. Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăți unice în valoare de 56,2 milioane lei și plăți eșalonate în valoare de circa 34,7 milioane lei.

Rata de rentabilitate a unui fond de pensii administrat privat pe o perioadă reprezintă diferența dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă, totul raportat la valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă. Rata de rentabilitate anualizată a unui fond de pensii administrat privat se măsoară pentru perioada ultimelor 60 de luni anterioare efectuării calculului.

Ratele de rentabilitate anualizate ale fondurilor de pensii administrate privat au înregistrat următoarele valori la finalul lunii martie 2023, comparativ cu aceeași lună a anului anterior:

Fondurile de pensii facultative – Pilonul III

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative a fost de 3,87 miliarde lei la finalul lunii martie 2023, în creștere cu aproximativ 13,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Comparativ cu luna decembrie 2022, valoarea activelor totale a crescut cu 6,82%. Numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative, la 31 martie 2023, a fost de 646 de mii de persoane, în creștere cu 3,1% față de finalul anului precedent și cu 12% față de aceeași perioadă a anului 2022.

La nivelul Pilonului III, contribuția medie a participanților cu contribuții virate, la 31 martie 2023, a fost de aproximativ 173 lei/participant, în creștere cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului anterior și cu 2,1% față de luna decembrie 2022. În perioada ianuarie – martie 2023, contribuțiile virate în sistemul de pensii facultative au fost în cuantum de aproximativ 142 milioane lei, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului 2022.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 3,84% în martie 2023, în timp ce rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 3,01%.

La finalul lunii martie 2023, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 5.979 lei, cu 4% mai mare comparativ cu finalul anului precedent. În perioada ianuarie-martie 2023 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 28,7 milioane lei pentru 2.574 de participanți și beneficiari.

Sursa foto: Unsplash / Towfiqu Barbhuiya

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *