Raport privind execuţia bugetară în trimestrul II: Deficit de 19,17 miliarde de lei, mai mic decât cel prognozat initial / Încasările, peste nivelul estimat

Redacția iul. 30, 2021 0 comentarii
Ministerul Finanțelor

Bugetul general consolidat a înregistrat, în al doilea trimestru al anului, un deficit în valoare de 19,17 mld. lei (1,68% din PIB), cu 10,74 mld. lei sub nivelul prognozat, se arată în Raportul privind execuţia bugetară în trimestrul II, ransmis, vineri, de Executiv. De asemenea, încasările au fost peste nivelul estimat. „Este necesar ca în perioada imediat următoare să se intensifice eforturile de implementare a proiectelor de investiţii”, este una dintre concluziile raportului, potrivit News.ro.

„În al doilea trimestru al anului 2021, bugetul general consolidat a înregistrat un deficit în valoare de 19,17 mld. lei (1,68% din PIB), cu 10,74 mld. lei sub nivelul prognozat pentru perioada analizată de 29,91 mld lei (2,08% din PIB). În această perioadă au fost efectuate cheltuieli excepţionale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în valoare de 4,26 mld. lei (0,37% din PIB)”, se arată în Raportul privind execuţia bugetară publicat, vineri, de Guvern.

Potrivit documentului, veniturile bugetului general consolidat au însumat 90,59 mld. lei (7,9% din PIB) în perioada analizată, cu 1,84 mld. lei peste nivelul prognozat, reflectând un grad de realizare a programului de încasări de 102,1%.

Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană) au fost în sumă de 83,13 mld. lei, reprezentând 7,3% ca pondere în PIB şi un grad de realizare a programului trimestrial de 108,3%.

Veniturile fiscale au însumat 44,26 mld lei şi s-au realizat în proporţie de 116,7%. Acestea au reprezentat 3,9% din PIB, fiind cu 26,5% mai mari comparativ cu încasările trimestrului II al anului 2020.

„Evoluţia favorabilă a încasărilor la bugetul de stat, atât comparativ cu anul anterior, cât şi cu programul trimestrial s-a datorat în principal încasărilor din taxele pentru jocurile de noroc ce au înregistrat o creştere cu 101,5% faţă de aceeaşi perioadă aferentă anului 2020, cu un grad de realizare a programului de 181,4% (…) Creşterea încasărilor peste nivelul programat la bugetele locale a fost determinate, în principal, unor modificări legislative, intrate în vigoare în ianuarie 2021”, se mai arată în document.

Contribuţiile sociale realizate în trimestrul II 2021 în sumă de 31,88 mld lei, înregistrează o creştere de 15,9% (+4,36 mld lei), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, iar gradul de realizare al acestora este de 105,2% (+1,57 mld lei).

„Pe bugete, gradul de realizare al programului de încasări stabilit pentru trimestrul II 2021, se prezintă astfel: bugetul asigurărilor pentru şomaj (111,2%), bugetul asigurărilor sociale de stat (106,6%), bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (102,7%) şi bugetul de stat (101,2%). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020 s-au înregistrat creşteri ale contribuţiilor sociale încasate, pe bugete componente, astfel: bugetul asigurărilor pentru şomaj (+20,3%), bugetul asigurărilor sociale de stat (+17,3%), bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (+15,7%) şi bugetul de stat (+5,7%)”, se mai arată în Raport.

Potrivit documentului, dinamica pozitivă a veniturilor din contribuţii sociale realizate în această perioadă este superioară celei înregistrate de fondul de salarii de 10,2% şi se datorează încasărilor reduse din perioada martie-iunie 2020 (ca efect al măsurii de amânare a termenului de plată a obligaţiilor bugetare).

Veniturile nefiscale au fost în sumă de 6,77 mld lei (0,6% din PIB) în trimestrul II 2021, gradul de realizare al programului trimestrial fiind de 80,4%.

Nerealizarea programului trimestrial s-a datorat în principal evoluţiei încasărilor la bugetul de stat unde gradul de realizare al veniturilor programate a fost de 62,2% pe fondul scăderii veniturilor din proprietate cu 13,5% (-0,5 mld lei) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior şi cu 1,7 mld lei faţă de programul trimestrial, gradul de realizare fiind de 62,7%.

Scăderi importante faţă de ţinta trimestrială s-au înregistrat la „Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome” şi „Venituri din dividende” cu 64,7% (-1 mld lei), urmând a se încasa în lunile următoare şi “Vărsăminte din veniturile nete ale B.N.R.” cu 34,7% (-0,5 mld lei).

Sumele primite de la Uniunea Europeană aferente proiectelor finanţate atât din cadrul financiar 2007-2013, cât şi din noul cadru financiar 2014-2020, încasate trimestrul II 2021, au reprezentat 0,65% din PIB, corespunzător unui grad de realizare de 62,2% a programului trimestrial.

Potrivit Raportului, cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 109,76 mld lei, au reprezentat 9,6% ca pondere în PIB şi s-au efectuat în proporţie de 92,5% comparativ cu programul pentru trimestrul II 2021.

Faţă de nivelul înregistrat în trimestrul al II-lea al anului 2020, cheltuielile bugetare au fost mai mari cu 8,5%.

„Având în vedere evoluţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare, soldul bugetar aferent primului trimestru s-a situat sub ţinta stabilită cu 10,7 mld lei. În trimestrul II 2021, nivelul încasărilor bugetare a fost superior nivelului programat ca urmare evoluţiei veniturilor încasate din economia internă care au depăşit nivelul programat pentru perioada analizată. Veniturile prevăzute a fi încasate din fonduri externe nerambursabile au înregistrat un grad mai redus de realizare faţă de nivelul programat pentru trimestrul II 2021, nivel care este corelat cu propunerile ordonatorilor principali de credite privind prevederi bugetare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente trimestrului II 2021”, este concluzia Raportului.

De asemenea, documentul notează că cheltuielile bugetare efectuate în trimestrul al II-lea al anului 2021 s-au situat sub nivelul programat în cazul majorităţii titlurilor de cheltuieli şi în special în cazul cheltuielilor de capital şi a celor cu proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile.

„Este necesar ca în perioada imediat următoare să se intensifice eforturile de implementare a proiectelor de investiţii finanţate atât din resurse bugetare interne cât şi din fonduri externe nerambursabile astfel încât să se recupereze din decalajul, faţă de cheltuielile programate a se efectua, înregistrat în primele două trimestre ale anului 2021. De asemenea, în acest context, şi sumele atrase din fonduri externe nerambursabile ar urma în perioada următoare să recupereze din decalajul înregistrat în perioada analizată. De asemenea, se impune ca la nivelul ordonatorilor principali de credite, să fie luate măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru creşterea rigurozităţii în programarea trimestrială a cheltuielilor publice, se mai arată în document.

„Din analiza execuţiei bugetare aferente trimestrului II 2021, apreciem că, nu s-au identificat elemente de natură a afecta pragul stabilit al deficitului bugetar pentru anul 2021”, este concluzia raportului.

Sursa foto: Facebook / Ministerul Finanțelor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *