ANRE a aprobat un ordin prin care alimentarea oraşelor cu energie termică să fie unitară la nivel naţional

fabrica gaze naturale caldura

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat, în şedinţa Comitetului de reglementare al ANRE din data de 29 decembrie 2021, un ordin prin care a adoptat o serie de instrucțiuni privind principiile, conținutul și întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației.

Această reglementare a fost elaborată ca urmare a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care menționează că „în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea de reglementare competentă din domeniu elaborează și publică instrucțiunile privind principiile, conținutul și întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației.”

De asemenea, conform art. III alin. (1) din Legea nr. 196/2021, „în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, atât cele care au, cât și cele care nu au sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, vor reactualiza strategiile locale ale serviciului de alimentare cu energie termică a populației, strategii elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.”

Potrivit ANRE, instrucţiunile creează un cadru unitar de elaborare a strategiilor locale de alimentare cu energie termică a populaţiei din localităţile României, în ceea ce priveşte principiile care stau la baza strategiilor, regulile de întocmire şi conţinutul acestora, cât și a categoriile de informaţii şi date primare necesare pentru analiza şi evaluarea soluțiilor de alimentare cu energie termică a populației.

Aplicarea acestor instrucţiuni va conduce la unificarea concepției privind strategia de alimentare cu energie termică a populaţiei la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din România, crearea premiselor favorabile pentru înfiinţarea/dezvoltarea unor sisteme de alimentare centralizată cu energie termică prin care să fie asigurat un serviciu public viabil, eficient şi competitiv de alimentare cu energie termică a populaţiei din localităţile României, precum și la asigurarea condiţiilor de îndeplinire a tuturor obligaţiilor României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte implementarea sistemelor eficiente de încălzire şi răcire urbană.

sursa foto: Pexels/ Loïc Manegarium

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.