„Cartofii fierbinți” din PNRR în ultimul trimestru: Reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale și conduceri independente la CFR, CNAIR și Metrorex/ Risc major pentru infrastructura feroviară și de metrou / LISTA celor 55 de jaloane de „bifat” în ultimele trei luni ale anului

bani, euro sursa foto: Pexels

Guvernul are câțiva „cartofi fierbinți” pe masă în ultimul trimestru al acestui an: trebuie să adopte un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, trebuie să semneze să semneze contractele pentru jumătate din lucrările la metrou și contractele pentru jumătate din infrastructura feroviară asumată prin PNRR, jaloane în real pericol, și trebuie să numească conduceri independente la mai multe companii de stat, printre care CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex, CFR Călători.

În total, Guvernul are de bifat 55 de jaloane în ultimele trei luni ale acestui an, mai precis până la 31 decembrie, conform datelor analizate de Economedia pe platforma Monitor PNRR lansată de USR.

Un jalon care va fi cu siguranță intens dezbătut va fi cel privind intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale. Reamintim că, după cum a scris Economedia în exclusivitate, Bruxelles obligă România să includă și pensiile militare în cadrul pensiilor speciale vizate de reforma legii pensiilor asumate de România prin PNRR. Acest jalon din PNRR are termen-limită finalul anului. Guvernul României, însă, susține aproape la unison că pensiile militare nu sunt pensii speciale și că ele nu ar trebui vizate de reformă, respectiv de reducerea cheltuielilor. Însuși premierul Nicolae Ciucă este beneficiarul unei pensii speciale militare, care i-a adus în 2020 venituri de 215.880 lei.

Alte jaloane cu risc major de neîndeplinire sunt cele privind semnarea contractelor pentru 50% din lucrările la metrou și contractele pentru jumătate din infrastructura feroviară asumată prin PNRR. Ministerul Transporturilor are șanse aproape zero să atingă cele două jaloane esențiale, conform Monitor PNRR, proiectul coordonat de fostul ministru al Investițiilor Europene Cristian Ghinea. Astfel, pentru linia de metrou de la Cluj, primăria a suspendat licitația și nu a mai fost reluată, iar pentru Magistrala 4 de la București nici nu a fost lansată. Iar modernizarea, electrificarea tronsoanelor Arad – Timișoara – Caransebeș (1,7 miliarde euro) și Cluj-Napoca – Episcopia Bihor (1,3 miliarde euro) nu au fost contractate – fie nu au fost lansate licitațiile, fie licitațiile au fost lansate târziu și sunt întârziate de contestații. (Detalii, AICI)

Un alt jalon important este selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex, CFR Călători. Conform Monitor PNRR, Ministerul Transporturilor a contactat, prin licitație publică, servicii de consultanță în HR pentru a selecta candidați pentru funcțiile de conducere la cele 5 instituții din subordine. Ministrul Grindeanu a anunțat de câteva ori că „într-o săptămână, două” se vor face noile numiri, dar momentan acest lucru nu s-a întâmplat. „Toți pașii procedurali au fost parcurși pentru a se renunța la numirile politice în CA-urile de la CNAIR, CNIR,CFR, CFR Călători și Metrorex, pe mandate interimare de 4 luni și prin decizii politice, ar mai fi de făcut doar numirile pe procedura cerută de PNRR. Dacă se vrea, se poate face încă de luna aceasta”, conform Monitor PNRR.

Lista jaloanelor care trebuie îndeplinite în trimestrul IV 2022:

 1. Acorduri de implementare semnate cu autoritățile locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”
 2. Intrarea în vigoare a legislației privind siguranța rutieră – legislația privind monitorizarea, asigurarea respectării și sancțiunile aplicabile pentru încălcarea normele de siguranță rutieră
 3. Semnarea contractelor pentru 50% din lucrările legate de modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare
 4. Selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
 5. Semnarea contractelor pentru 50% din lucrări, în urma unor licitații deschise și concurențiale, și obținerea autorizațiilor relevante.
 6. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ existent privind programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009)
 7. Cadrul tehnic de reglementare privind investițiile pentru tranziția către clădiri verzi și digitale este operațional
 8. Adoptarea și punerea în aplicare a Strategiei de reducere a riscului seismic pentru reabilitarea seismică a parcului imobiliar existent.
 9. Intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor
 10. Semnarea contractelor de renovare și renovare integrată în vederea asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri rezidențiale
 11. Semnarea contractelor de renovare și renovare integrată în vederea asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri publice
 12. Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe bază de lignit
 13. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
 14. Intrarea în vigoare a cadrului legislativ care introduce măsuri de facilitare a investițiilor în eficiența energetică în industrie
 15. Intrarea în vigoare a Legii privind apărarea și securitatea cibernetică a României
 16. Contribuabili persoane juridice înrolați suplimentar în SPV
 17. Intrarea în vigoare a cadrului juridic aplicabil care definește criteriile de risc pentru clasificarea contribuabililor. Cadrul legal se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.
 18. Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal
 19. Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare modificat pentru a asigura planificarea bugetară multianuală pentru proiectele semnificative de investiții publice și efectuarea unei evaluări ex-post a analizei cheltuielilor de către Consiliul Fiscal
 20. Analiza sistemului fiscal al României cu scopul de a formula recomandări pentru a se asigura faptul că sistemul fiscal contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice sustenabile
 21. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului fiscal care reduc treptat domeniul de aplicare al regimului fiscal special aplicabil microîntreprinderilor
 22. Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale
 23. Numărul de case de marcat conectate la sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 24. Ponderea numărului de desk-audituri raportată la numărul total de audituri efectuate de administrația fiscală – 30 %
 25. Infrastructură hardware și software modernizată
 26. Intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice”
 27. Entități selectate pentru a participa sau a se asocia la proiect
 28. Entități din consorțiile care participă la cererile de proiecte ale Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale Esențiale (KDT JU)
 29. Intrarea în vigoare a unei legi încurajează, facilitează și reglementează integrarea voluntară și funcțională și fuzionarea instituțiilor de cercetare din România.
 30. Instituirea a 5 centre de competență
 31. Intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile
 32. Intrarea în vigoare a ordinului de ministru privind instituirea unei structuri care să acorde asistență tehnică pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și actualizarea PMUD instituite și operațional
 33. Semnarea de contracte pentru reînnoirea parcurilor de vehicule de transport public (achiziționarea de vehicule nepoluante)
 34. Semnarea contractelor pentru furnizarea STI/alte infrastructuri TIC
 35. Semnarea contractelor pentru construirea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice
 36. Puncte suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice
 37. Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de instituire a cadrului politicii urbane a Românie
 38. Intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ și de instituire a unor consorții administrative în unitățile administrativ-teritoriale rurale sau predominant rurale învecinate, existente ca zone rurale funcționale
 39. Semnarea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de locuințe pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile și pentru specialiști din sănătate și învățământ din zonele urbane sau rurale
 40. Semnarea contractelor pentru renovarea moderată a clădirilor publice
 41. Semnarea contractelor pentru elaborarea/actualizarea documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a planurilor de mobilitate urbană durabilă
 42. Semnarea contractelor privind pistele pentru biciclete
 43. Intrarea în vigoare a ordinului ministerial privind indicatorii de performanță și de calitate care urmează să fie utilizați pentru selectarea unităților medicale care vor fi finanțate din Fondul pentru calitatea serviciilor medicale
 44. Dezvoltarea resurselor umane din sănătate.
 45. Intrarea în vigoare a unui act legislativ necesar pentru a preveni separarea copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile
 46. Intrarea în vigoare a actului legislativ pentru punerea în aplicare și operaționalizarea Ghidului privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare
 47. Intrarea în vigoare a legii de sprijinire a punerii în aplicare a strategiei naționale adoptate pentru prevenirea instituționalizării
 48. Intrarea în vigoare a unei legi pentru adoptarea și implementarea Strategiei naționale privind îngrijirea pe termen lung
 49. Modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală
 50. Intrarea în vigoare a legislației actualizate privind companiile de stat
 51. Operaționalizarea grupului operativ din cadrul Centrului Guvernului pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernanță corporativă
 52. Intrarea în vigoare a legislației privind dialogul social, care să prevadă un dialog social și negocieri colective semnificative și oportune, în conformitate cu recomandările OIM
 53. – Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial (OM) de adoptare a programului-cadru intersectorial – Intrarea în vigoare a MO care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor complementare de educație timpurie
 54. Intrarea în vigoare a ordinului ministerial de utilizare a instrumentului MATE la nivel național
 55. Semnarea contractelor pentru o schemă de grant pentru digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor.

sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *