Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care stabilește noi reguli pentru relația dintre datornicii la bănci și recuperatorii de creanțe / Debitorii nu mai pot fi hărțuiți

recuperatori de credite, restante la banci, credite Sursa foto: Pixabay / Raten-Kauf

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care reglementează relația dintre recuperatorii de creanțe și românii care s-au împrumutat la bănci sau instituții financiare nebancare (IFN). Executivul a acționat în acest caz pentru a implementa, cu întârziere, o directivă europeană.

Pentru firmele care au achiziționat creanțe de la bănci și alte entități va fi mai greu să îi execute silit pe restanțieri sau să îi hărțuiască. Mai mult, aceste entități care recuperează creanțe vor trebui să fie autorizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.

„De asemenea, creditorii au obligația de a avea politici și proceduri adecvate în virtutea cărora să depună eforturi pentru a aplica, dacă este cazul, o restructurare rezonabilă datorată dificultăților financiare înainte de a demara procedura de executare silită”, se arată în textul ordonanței.

Potrivit ordonanței, cumpărătorii de credite sunt cei care plătesc anumite sume băncilor pentru creditele neperformante, iar administratorii de credite sunt cei „care acționează în numele unui cumpărător de credite în ceea ce privește drepturile unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană”.

Recuperatorii de creanțe și administratorii de credite trebuie să îi informeze în scris pe consumatori în legătură cu faptului că au cumpărat creanțele de la bancă. Acest lucru nu era necesar până acum.

Totodată, cumpărătorii și administratorii de credite sunt obligați să acționeze cu bună credință, să le ofere debitorilor informații clare, care nu sunt înșelătoare, să protejeze informațiile personale ale consumatorilor și să comunice cu aceștia într-un mod care „să nu constituie hărțuire, constrângere sau influență nejustificată”.

Procentul creditelor neperformante se apropia de 3% anul trecut, potrivit Băncii Naționale a României (BNR). Existau peste 260.000 de debitori în România, dintre care aproximativ 30.000 aveau restanțe la IFN-uri.

Textul actului normativ adoptat de Guvern:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite

Actul normativ stabilește un cadru comun și cerințe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană sau care cumpără contractul de credit neperformant în sine și la administratorii de credite care acționează în numele unui cumpărător de credite.

De asemenea, se asigură transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE.

Pentru a asigura o supraveghere eficace și eficientă a administratorilor transfrontalieri de credite, actul normativ creează un cadru specific destinat cooperării între autoritățile ale statului membru de origine și cele ale statului membru gazdă și, după caz, autoritățile ale statului membru în care a fost acordat creditul. Acest cadru permite schimbul de informații, realizarea de inspecții, furnizarea de asistență și comunicarea rezultatelor controalelor și ale inspecțiilor, precum și a tuturor măsurilor adoptate.

Potrivit OUG, administratorii de credite trebuie să obțină o autorizație în statul membru de origine înainte de a începe să desfășoare activități pe teritoriul României. În situația administratorilor de credite din România, autorizația este acordată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Condițiile de acordare și actualizare a unei autorizații în calitate de administrator de credite asigură faptul că membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au înscrise în cazierul judiciar infracțiuni relevante legate, printre altele, de infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni privind activități financiare, spălarea banilor, fraudă sau infracțiuni împotriva integrității fizice și nu fac obiectul unei proceduri de insolvență și nici nu au fost declarați anterior în stare de faliment, cu excepția cazului în care au fost reabilitați în conformitate cu dreptul intern.

Pentru protejarea debitorilor, OUG conține prevederi referitoare la condițiile pe care cumpărătorii de credite și administratorii de credite trebuie sa le respecte în interacțiunile lor cu debitorii:

-să acționeze cu bună-credință, în mod echitabil și cu profesionalism;
– să le ofere debitorilor informații care să nu fie înșelătoare, neclare sau false;
– să respecte și să protejeze informațiile personale și dreptul la viață privată al debitorilor;
– să nu hărțuiască, constrângă sau influențeze în mod nejustificat debitorii;
– să furnizeze debitorului informații după transferul drepturilor unui creditor și înainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de câte ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa și datele de contact ale autorităților.

De asemenea, creditorii au obligația de a avea politici și proceduri adecvate în virtutea cărora să depună eforturi pentru a aplica, dacă este cazul, o restructurare rezonabilă datorată dificultăților financiare înainte de a demara procedura de executare silită și constau în următoarele:

– refinanțarea totală sau parțială a contractului de credit;
– modificarea termenelor și condițiilor existente ale unui contract de credit, care include: prelungirea duratei contractului de credit, modificarea tipului de contract de credit, amânarea plății tuturor sau a unei părți a ratelor de credit pentru o anumită perioadă sau schimbarea ratei dobânzii;
– oferirea unei perioade fără plăți, plăți parțiale, conversii monetare sau iertarea parțială de datorie și consolidarea datoriilor;

De asemenea, pentru a asigura respectarea normelor privind protecția debitorului și a celor privind protecția datelor cu caracter personal, solicitantul trebuie să instituie cadre adecvate de guvernanță și mecanisme de control intern, precum și proceduri corespunzătoare de înregistrare și soluționare a plângerilor, care să fie supravegheate. În plus, administratorii de credite trebuie să aibă instituite proceduri adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

ANPC va institui o listă actualizată, pusă la dispoziția publicului pe site-ul autorității, care să asigure transparența în ceea ce privește numărul și identitatea administratorilor de credite autorizați, inclusiv cei autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene care prestează servicii pe teritoriul României.

Aceste măsuri vor conduce la creșterea nivelului de protecție a consumatorilor ca urmare a reglementării activității administratorilor de credite și cumpărătorilor de credite ai drepturilor unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant.

Sursa foto: Pixabay / Raten-Kauf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *