Controverse privind modul în care sunt acordate ajutoare de stat prin schema de sprijin pentru industria prelucrătoare. Oamenii de afaceri: „O firmă cu afaceri de 5.100 lei va primi ajutor de stat pentru o investiție de 26-45 milioane de euro”/ Răspunsul Ministerului Economiei

bani, lei, finante, bancnote, bani numarati Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

UPDATE: Ministerul Economiei transmite că, prin schema pentru industria prelucrătoare, se susțin investițiile în noi companii de producție, iar ajutorul de stat este acordat pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, despre care Economedia a scris aici.

Ministerul transmite că numărul angajaților sau dimensiunea cifrei de afaceri analizate punctual, la momentul licitației, reprezintă doar elemente care definesc startul evaluării dosarelor, dar relevant este angajamentul propriu asumat pentru investiția ce urmează să fie realizată.

Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), organizație ce reprezintă firme cu capital românesc care desfășoară activități de producție, atrage atenția că Ministerul Economiei a gestionat în mod defectuos acordarea de ajutoare de stat prin schema de finanțare a industriei prelucrătoare prin acordarea lor către „firme de apartament” și spune că acest lucru „duce la pierderea încrederii în capacitatea ministerelor de a gestiona fonduri din bani publici”. Asociația dă și un exemplu: faptul că una din firmele care va primi ajutor de stat are o cifră de afaceri de 5.100 lei, cu un profit de 541 lei și urmează să facă primească ajutor de stat pentru a realiza o „investiție viabilă” în producție cu o valoare cuprinsă între 26-45 milioane de euro.

Prin Hotărârea de Guvern nr 959/2022 s-a instituit o schemă de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare, apel de proiecte lansat de Ministerul Economiei.

În cadrul apelului, care s-a închis la data de 16.12.2022, au fost depuse un număr de 81 de proiecte, dintre care 21 au obținut punctajul maxim de 100 de puncte.

Ghidul solicitantului prevedea în mod expres prezentarea unui plan de afaceri care „trebuie să reliefeze eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea investiției pentru care se solicită sprijin financiar”.

În vederea departajării celor 21 de companii care au obținut punctajul maxim, s-a avut în vedere numai criteriul de rentabilitate a cifrei de afaceri, fără ca acesta sa fie considerat în contextul analizei „viabilității investiției”, respectiv a capacității de absorbție și utilizare a ajutorului de stat de către firmele calificate, afirmă AOAR.

Aceasta a dus, în opinia AOAR, la apariția unor situații derizorii, pe baza informațiilor publicate, care discreditează procesul de evaluare (e.g.):

  • una dintre companiile care a primit finanțare este o companie cu o cifră de afaceri pe anul 2021 de 5.100 ron, cu un profit de 541 de lei, având o rentabilitate a cifrei de afaceri de 90,29%! Această companie urmează să primească ajutor de stat și să efectueze o „investiție viabilă” cuprinsă între 26,25 milioane de euro și 45 de milioane de euro;
  • 6 din cele 8 companii câștigătoare au o cifră de afaceri sub 600.000 ron, iar cifra de afaceri medie a tuturor câștigătorilor este de 1.108.582 ron (aprox 220.000 de euro). Fiecare dintre aceste companii urmează să primească ajutor de stat și să efectueze „investiții viabile” de câte 30.000.000 de euro fiecare (valoare medie).
  • numărul total (cumulat) de angajați ai celor 8 companii câștigătoare este de 14, revenind la o medie de 1,75 angajați/companie câștigătoare;
  • rentabilitatea medie pentru cele 8 companii câștigătoare este de 67,2% (atingând și peste 90%, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Economiei), cu mult peste rentabilitatea firmelor cu activitate de producție (situată, în medie, între 5,2% si 17% conform tabelului anexat).

AOAR afirmă că consultarea unor astfel de tabele de către cei care au făcut departajarea celor 21 de firme ar fi reprezentat o condiție obligatorie și ar fi evitat eliminarea firmelor cu activități reale în industria prelucratoare de către „firme de apartament”.

„Ține de un minim nivel de discernământ să realizezi că astfel de firme câștigă licitația, dar nu au experiența și resursele pentru realizarea unor investiții de amploare și nici capacitatea de absorbție și implementare de ajutoare de stat de până la de 200 de ori mai mari decât cifra lor de afaceri”, afirmă oamenii de afaceri.

Potrivit Asociației, cel mai probabil, ele sunt folosite pentru mascarea unor interese economice ale altor entități care nu vor sa apară public și/sau care nu s-ar fi calificat și vor face în perioadele următoare schimbarea de acționariat (prin majorări de capital, împrumuturi convertibile făcute direct sau indirect etc).

„Altfel spus, ajutorul de stat devine tranzacționabil între agenții economici prin vehicule utilizate special pentru astfel de licitații. Prin ignorarea analizei planului de afaceri și a ”viabilității investiției” de către cei care au făcut departajarea, se pun bazele unei “piețe secundare” pe care se vor tranzacționa firme utilizate în scopul câștigării licitațiilor pentru ajutorul de stat. Ele fac o concurență neloială companiilor cu activitate efectivă în industria prelucrătoare și care au aplicat pentru aceste ajutoare de stat. Procedura de departajare a ajutoarelor de stat bazată strict pe rentabilitate, ruptă din contextul analizei viabilității, creează o situație fără precedent, defectuoasă, lipsită de transparență și de rațiune economică. Gestionarea deficitară a ajutoarelor de stat va duce la pierderea încrederii în capacitatea ministerelor de a gestiona fonduri din bani publici”, arată AOAR.

Oamenii de afaceri subliniază astfel că se impune corectarea modului de departajare a celor 21 de companii, ținând seama, în conformitate cu Ghidul solicitantului, de „viabilitatea planului de investiții” și de plauzabilitatea absorbției efective a ajutorului de stat de către aplicanți.

Solicităm, de asemenea, ca toate companiile care au obținut punctajul maxim de 100 de puncte și au istoric de activitate și cifre de afaceri compatibile cu nivelul ajutorului de stat cerut, să fie luate în calcul în vederea obținerii finanțării”, arată AOAR.

Ministerul Economiei are alocare bugetară aprobată pentru suplimentarea fondurilor aferente ajutorului de stat conform HG 959/2022, iar firmele în cauză au efectuat deja cheltuieli importante și au mobilizat resurse pentru participarea cu succes la apelul de proiecte, spun oamenii de afaceri.

Conform acestora, firme precum Chimcomplex, Promateris, Zarea etc., care se constituie ca lideri regionali în domeniul lor de producție nu au fost selectate, neavând șansa să aibă indicatorul de rentabilitate la nivelul „firmelor de apartament”.

Lista companiilor care au punctaj maxim (100 de puncte) și care AU FOST SELECTATE pentru ajutor de stat:

Lista companiilor care au punctaj maxim (100 de puncte) și care NU AU FOST SELECTATE pentru ajutor de stat:

CAEN Denumire Rentabilitate medie
C. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
11 Fabricarea băuturilor 12.5%
13 Fabricarea produselor textile 5.4%
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 8%
15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor 7.1%
16* Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite 5.2%
17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 5.4%
19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului n/a
20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice n/a
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 17%
22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 8.9%
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 10.7%
25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 6.8%
26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice 7.7%
27 Fabricarea echipamentelor electrice 6.2%
28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente 7.8%
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor 5.2%
30 Fabricarea altor mijloace de transport 10.1%
31 Fabricarea de mobilă 7.6%
32 Alte activități industriale 13.0%
33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor 10.2%
38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile 9.6%

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *