”Specialii”, exceptați de la măsurile de austeritate: personalul militar va primi bani pentru munca suplimentară în 2024, în timp ce bugetarii civilii vor primi doar zile libere în compensație

Parada 1 decembrie, ziua nationala

Un proiect de proiect de ordonanță de urgență obținut de G4Media și Economedia, care conține noi măsuri de austeritate pentru anull viitor, face o diferențiere clară între bugetarii civili și cei militari. Astfel, bugetarii civili vor primi doar zile libere în compensație pentru munca suplimentară din week-enduri sau peste program, în timp ce bugetarii militari (armată, poliție, jandarmerie, servicii secrete) vor primi bani.

Proiectul de ordonanță de urgență a fost elaborat de Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor, conduse de miniștri liberali, în colaborare cu Secretariatul General al guvernului. Proiectul urmează să fie discutat în guvern și poate suferi modificări.

Același proiect prevede o creștere de salarii de doar 13% pentru profesori în ianuarie, cu mult mai mică față de promisiunea de 40% făcută de guvern în timpul grevei din vara acestui an.

Iată prevederile din proiect care introduc discriminarea între bugetarii civili și bugetarii militari, potrivit Economedia:

Art. III

(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) – (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2024 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.
(4) Personalului din instituţiile de apărare şi securitate naţională care execută serviciul de luptă permanent, desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum şi în situaţii de urgenţă i se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (3).
(5) Plata majorării prevăzute la alin. (3) şi (4) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul poliţiştilor de penitenciare, limita de 3% se stabileşte la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (3) şi (4), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.
(8) Condiţiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (3) şi (4) şi cele de încadrare în limitele stabilite la alin. (5) şi (6), precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(9) Dispoziţiile alin. (3) – (8) nu aduc atingere prevederilor alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Comentarii

  1. DISCRIMINARE INTRE PERSONALUL DIN INSTITUTIIILE DE APARAE SI PERSONALUL DIN INSTITUTIILE CIVILE, EXISTA: NU PLATESC CONTRIBUTII, DAR LA PENSIE, CU SPORURILE ACORDATE IN FUNCTIE DE VECHIMEA IN ,,MUNCA,, 15%, 25%, IES CU O PENSIE CAT SALARIUL AVUT. DE ACEEA PENSIA LOR ESTE SPECIALA, PENTRU CA ESTE CALCULATA ,,SPECIAL,, INCLUSIV PRIN ACORDAREA SPORURILOR DE ,,VECHIME IN ARMA,,
    AU SPORURI, DE DISPOZITIV, DE CONDITII VATAMATOARE, DE SEF, DE NIVEL DE CLASIFICARE, PE CARE CIVILII NU LE PRIMESC.
    AR TREBUI SA VINA ,,SPECIALII,, SA MUNCEASCA ,,IN CIVILIE,, NU AR REZISTA NICI MACAR O LUNA.
    IN INSTITUTIILE PUBLICE SE MUNCESTE, NU MAI GENERALIZATI CA LA STAT ,,SE STA,,, PENTRU ,,CATEVA LOAZE,,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *